Isover
Weber

Čím zateplit komín?

Čím zateplit komín?

 

Na vnější dodatečné zaizolování cihelných komínových těles doporučujeme použít fasádní desky z minerálních vláken s kolmým vláknem ISOVER NF 333.

Tyto izolační desky je možné použít pouze tehdy, pokud teplota na rozhraní komínového tělesa a izolace je max. 200 °C. Vzhledem k tomu, že do komínového tělesa se nesmí žádná izolace kotvit, je nutné desku přilepit celoplošně a to flexibilním lepidlem, např. webertherm elastik. Na desky je možné nanést klasické vrstvy kontaktních zateplovacích systémů (tmel, výztužná mřížka, penetrace, omítkovina, nátěr).