ISOVER

Čím zateplit komín?

Čím zateplit komín?

 

Na vnější dodatečné zaizolování cihelných komínových těles doporučujeme použít fasádní desky z minerální kamenné vlny určené pro kontaktní zateplení fasád. Jedná se o minerální vlnu s podélným vláknem ISOVER TF Profi nebo ISOVER NF 333 s kolmým vláknem. Tyto izolační desky je možné použít pouze tehdy, pokud teplota na rozhraní komínového tělesa a izolace je max. 200 °C.

Pro vyšší teploty se používají technické desky s objemovou hmotností min. 90 kg/m3, které mají nižší obsah pojiva než fasádní desky, např. technická izolace Orstech 100.

ISOVER Orstech

Na desky je možné nanést klasické vrstvy kontaktních zateplovacích systémů, např. od divize Weber tmel Webertherm elastik, výztužnou mřížku Webertherm 131, penetraci Weberpas podkla Uni, omítkovinu Weberpas AquaBalance, či nátěr Weberton AquaBalance.

Článek o izolování komínových těles naleznete na webových stránkách divize ISOVER, či v článku našeho specialisty na technické izolace Ing. Víta Koverdynského, Ph.D.