Weber

Jak aplikovat samonivelační hmotu?

Aplikace samonivelační hmoty

 

Samonivelační hmoty se zpravidla používají tam, kde je potřeba dokonalé srovnání podkladu před realizací finálních krytin. Samonivelační hmoty je možné použít na podklady tvořené cementovými i anhydritovými potěry. Abychom docílili požadovaného výsledku, je nutné dodržet několik pravidel a kroků.

Diagnostika a příprava podkladu

Podklad pod samonivelační hmotu musí být vyzrálý, suchý, pevný, nosný a čistý. Zbytky starých nátěrů a lepidel je nutné odstranit broušením, frézováním či tryskáním.

Lokální výtluky a nerovnosti je potřeba zapravit pomocí rychletvrdnoucí cementové opravné hmoty.

Důležitým krokem je volba správné penetrace, ta se volí na základě savosti podkladu. Zkouška savosti se provádí vylitím malého množství vody na několik míst, pokud se voda po 5 minutách nevsákne, jedná se o povrch nesavý. Penetrace savých podkladů se provádí pomocí weberpodklad floor, nesavých pomocí weberpodklad haft. Pokud je podklad problematický – neodstranitelné staré nátěry, asfalt a podobně, použije se epoxidová kotva. Tato kotva se provádí pomocí weberepox P100 se zásypem křemičitým pískem.

Na stěny, sloupy a prostupy se ve styku s podlahou aplikují dilatační pásky z měkkých mirelonových materiálů. Tyto pásky následně přenesou pnutí samonivelační hmoty při jejím vyzrávání. Na aplikovaných plochách je nutné dodržovat dilatační pole. Maximální velikost interiérového dilatačního pole nesmí přesáhnout 36 m2, doporučujeme maximálně 25 m2. A to při ploše blížící se čtverci. Pokud je poměr stran větší než 2:1, anebo v případě složitých tvarů, je nutné dilatační plochy řešit individuálně. Plošné dilatační spáry se řeší pomocí předem připravených mirelonových profilů, nebo prořezem diamantovým kotoučem ihned po době pochůznosti aplikované samonivelační hmoty.

 

Aplikace samonivelační hmoty

Při míchání samonivelačních hmot je důležité přesně odměřit množství záměsové vody. Větší množství vody než je uvedeno negativně ovlivňuje mechanické vlastnosti. Záměsová voda musí být čistá a studená.

Míchání se provádí pomocí pomaluotáčkového míchadla. Za stálého míchání do míchací nádoby s odměřenou záměsovou vodou postupně vsypeme suchou směs. Hmotu mícháme do úplné homogenizace, necháme krátce odležet a znovu promícháme. Požadované doby míchání i následná doba zpracovatelnosti je vždy uvedena v technickém listu konkrétní samonivelační hmoty.

Namíchanou hmotu rovnoměrně naléváme na připravený podklad z míchacích nádob a to pravidelně v krátkém časovém intervalu až do úplného zaplnění podlahového prostoru. Nalitou hmotu postupně upravujeme nerezovou raklí či šavlí tak, aby byla celistvě rozprostřena v příslušné tloušťce. Tloušťku lití je možné kontrolovat pomocí předem připravených nivelačních trojnožek.

Bezprostředně po úpravě raklí odvzdušníme plochu pomocí trnového válce s příslušnou délkou trnů. Tento krok provádíme průběžně v co nejkratším čase po nalití.

Po dobu vyzrávání by samonivelační hmota měla být chráněna vůči slunečnímu záření a průvanu – zakrytím stavebních otvorů.