Skupina Saint-Gobain zveřejnila celosvětové rekordní výsledky za rok 2023

Logo Skupina Saint-Gobain

 

V obtížném makroekonomickém prostředí s nižšími objemy společnost Saint-Gobain opět prokázala sílu své strategie "Grow & Impact" a své postavení světového lídra v oblasti moderního a udržitelného stavebnictví. Naše opatření v oblasti nákladů a dobře řízená cenotvorba přispěly ke zlepšení provozní marže a tvorby volného peněžního toku, které dosáhly historicky nejvyšších hodnot. Díky přísné alokaci kapitálu, pokud jde o kapitálové výdaje i akvizice, skupina nyní generuje téměř dvě třetiny svých zisků v Severní Americe, rozvojových zemích, v Asii a Tichomoří a jsem si jist silným přínosem, který přinese naše plánovaná akvizice společnosti CSR v Austrálii. S podporou silného zapojení a odhodlání našich týmů, Saint-Gobain dosahuje lepších výsledků a prokazuje svou odolnost na rozkolísaných trzích, přičemž těží ze svého úzkého vztahu se zákazníky a jedinečné nabídky komplexních inovativních řešení.

Společnost Saint-Gobain je odhodlána zůstat na špičce v oblasti udržitelného stavebnictví zaváděním nízkouhlíkových řešení a zároveň snižovat svou vlastní stopu CO2, která je nyní o 34 % nižší než v roce 2017 (scope 1 a 2). Jsem přesvědčen, že rok 2024 bude pro Saint-Gobain dalším úspěšným rokem, a to díky dobré dynamice na rychle rostoucích severoamerických, asijských a rozvojových trzích a díky bezproblémové integraci našich nedávných akvizic, zejména v oblasti stavební chemie. V západní Evropě bude renovace i nadále vykazovat odolnost, zatímco nová výstavba bude i nadále obtížná, ale postupně se dostane na nejnižší bod v jednotlivých zemích, a to na trhu, který zůstává strukturálně zdravý vzhledem ke svým potřebám. V této souvislosti očekáváme v roce 2024 již čtvrtý rok po sobě dvoucifernou provozní marži.

Benoit Bazin - generální ředitel Skupiny Saint-Goain

Benoit Bazin, generální ředitel Skupiny Saint-Gobain

Skupina Saint-Gobain zveřejnila celosvětové rekordní výsledky za rok 2023