Souhlas se zpracováním osobních údajů k marketingovým účelům

Vyplněním a odesláním formuláře na našich webových stránkách vyjadřujete souhlas s tím, že společnost Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., se sídlem Smrčkova 2485/4, PSČ 180 00 Praha 8, IČO: 25029673, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9601 (dále jen „Saint-Gobain“), jako správce může zpracovávat Vámi uvedené osobní údaje pro marketingové účely, tedy Vám může na uvedenou e-mailovou adresu zasílat nebo telefonicky či prostřednictvím SMS sdělovat informace o novinkách týkajících se její činnosti, např. o časově omezených slevových akcích, informace o nových produktech a službách, nabídkách obchodu a služeb, či vás kontaktovat ohledně zpětné vazby. Tyto informace přitom můžeme přizpůsobovat Vašim individuálním zájmům, proti čemuž jste oprávněni vznést námitku.

Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (Váš souhlas). Poskytnutý souhlas je dobrovolný a je udělován na dobu 5 let. Máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to kontaktováním Saint-Gobain způsobem uvedeným v Zásadách ochrany osobních údajů. Odvolání souhlasu nemá vliv na oprávněnost zpracování osobních údajů prováděného na základě souhlasu do okamžiku jeho odvolání. Svým souhlasem zároveň prohlašujete, že jste oprávněn/a k poskytnutí tohoto souhlasu, jste osobou starší 15 let a jste si vědom/a dopadů svého jednání na ochranu osobních údajů.

Pro bližší informace o Vašich právech a jejich uplatnění, jakož i o způsobu zpracování Vašich osobních údajů odkazujeme na naše Zásady ochrany osobních údajů.