S našimi zákazníky a pro naše zákazníky navrhujeme, vyrábíme a distribuujeme materiály a řešení, která mají pozitivní dopad na život každého a každého, přinášejí pohodu, kvalitu života a zároveň pečují o planetu. To je hluboká ambice vyjádřená naším POSLÁNÍM: Making the world a better home. 

Naše MISE

NAVRHUJEME, VYRÁBÍME A DISTRIBUUJEME MATERIÁLY A ŘEŠENÍ NAVRŽENÁ PRO BLAHO KAŽDÉHO A PRO BUDOUCNOST VŠECH

Sladit komfort, výkon řešení, zdraví a ohleduplnost k životnímu prostředí: to je cíl, o který usilujeme při každé z našich činností. Vyvíjíme řešení pro udržitelnou budoucnost pro domácnosti, kanceláře, dopravu, infrastrukturu, zdravotnictví nebo průmysl. Síla našeho kolektivu nám umožňuje přispět k řešení velkých výzev naší doby. Do roku 2050 bude na Zemi 10 miliard lidí: tolik lidí, kolik potřebujeme k bydlení, přepravě a péči o planetu při zachování planety. Abychom toho dosáhli, musíme pokračovat v našem inovačním úsilí a vyvíjet udržitelná řešení pro stavební a průmyslové trhy. Právě dnes musíme udělat rozdíl, protože v současném kontextu stanoviště, jeho kvalita, výkonnost, ale také jeho dopad na zdraví a životní prostředí nabyly zvláštního významu. Životní prostory, které pomáháme vytvářet, jsou navrženy udržitelným způsobem, aby se snížila spotřeba energie, emise skleníkových plynů a dopad na zdroje.

Zaměřit se na budování budoucnosti každého také znamená poskytovat stále spolehlivější řešení, která zlepšují výkon a produktivitu stavebních profesionálů. Například podporujeme řemeslníky tím, že jim nabízíme řešení pro zefektivnění správy jejich nabídek a faktur i místních služeb prostřednictvím distribučních míst v centru města nebo jim pomáháme školit se v nových technikách.

Rozvíjíme také naši přítomnost v nově vznikajících oblastech stavebnictví: prefabrikace, která urychluje fáze výstavby a zmírňuje nedostatek pracovních sil a zároveň snižuje produkci odpadu; 3D tisk, který otevírá nové architektonické možnosti, které jsou kreativní, efektivní a udržitelné; nebo digitální konstrukce, která podporuje spolupráci na virtuálním modelu a snižuje termíny a náklady v průběhu životního cyklu budovy. A konečně, zajistit budoucnost všech znamená podporovat výkon našich průmyslových zákazníků tím, že jim nabídneme špičková řešení a budeme s nimi ruku v ruce pracovat prostřednictvím partnerských a kooperativních přístupů.

Naše VIZE

BÝT LÍDREM V OBLASTI UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY, KTERÁ ZLEPŠUJE KAŽDODENNÍ ŽIVOT PROSTŘEDNICTVÍM VÝKONNÝCH ŘEŠENÍ

To je naše vize. 

Pandemie Covid-19 urychlila změny, které již fungují: touha po udržitelnějším rozvoji, digitalizace služeb a komunikací a hnutí za přemístění ekonomik a hodnotových řetězců. 
Naše vedoucí postavení, naše kultura spolupráce, naše multilokální působení a naše inovační síla – to vše jsou aktiva, která pomáhají udržitelně transformovat naše trhy a navrhovat řešení pro tento svět v přechodu. Každý aktér, soukromý i veřejný, má svou roli při transformaci našich způsobů výroby, spotřeby a dopravy.

V Saint-Gobain je naše vize jasná: být lídrem v oblasti udržitelné výstavby, která zlepšuje každodenní život prostřednictvím výkonných řešení. Tato vize nás zavazuje zvýšit náš pozitivní přínos pro společnost. Na naší úrovni to znamená sladit model ziskového růstu s imperativem udržitelného rozvoje. Naši sociální a environmentální odpovědnost nevidíme jako omezení, ale jako zdroj udržitelné tvorby hodnot. Jako průkopníci v této oblasti jsme definovali nejvyšší standardy trhů, na kterých působíme, s požadavkem na příkladnost a neustálé zlepšování. V roce 2020 Saint-Gobain představil plán pro dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050.

Naše schopnost vytvářet hodnoty je také založena na naší důvěrné znalosti místních trhů v kombinaci s mezinárodní silou naší Skupiny. Saint-Gobain přepracoval svou organizaci tak, aby místní úrovni poskytla silnou rozhodovací autonomii, což jí umožňuje reagovat s velkou odezvou na požadavky zákazníků na základě důkladné znalosti trhů. Tato blízkost je živena solidními a centralizovanými odbornými znalostmi na globální úrovni v oblastech, jako je výzkum a vývoj nebo průmyslová výkonnost.

Dalším hnacím motorem výkonnosti a ziskovosti pro Skupinu je důraz na synergie, ať už v podpůrných funkcích – například s implementací sdílených zákaznických služeb nebo společné logistiky – nebo v rozvoji cross-sellingu s cílem lépe reagovat na požadavky zákazníků.

Nakonec pěstujeme přístup založený na řešení. Partnery našich klientů podporujeme v hledání výkonu a přizpůsobených reakcí na složité problémy. 
Tento přístup je založen na produktových kombinacích schopných tvořit systémy, ale také na nabídkách služeb nebo dokonce na společném vývoji nových řešení. 
Kombinace těchto silných stránek dělá náš obchodní model jedinečným. Dává nám jedinečnou roli v srdci transformace našich trhů.

Tomáš Rosák
Tomáš Rosák
CEO, východní Evropa

Celý program Grow&Impact definuje jasně vizi a strategii Skupiny Saint-Gobain a dopad jejích aktivit na svět kolem. Definuje vizi, která nám všem dává jasný směr a účel toho co děláme, směřuje naše aktivity a plány a k jasnému a srozumitelnému cíli BÝT LÍDREM V LEHKÝCH KONSTRUKCÍCH A UDRŽITELNÉM STAVEBNICTVÍ.