Studentská architektonická soutěž, ročník 2022, Varšava, Polsko

Studentská architektonická soutěž, ročník 2022, Varšava, Polsko

 

Ve Varšavě, největším a hlavním městě Polska, žijí zhruba 2 miliony lidí. Obyvatelstvo hlavního města zvolna stárne. Pouze 12,7 % obyvatel tohoto města tvoří mladí lidé ve věku 13 až 26 let. Díky metropolitnímu charakteru tohoto města je zde nízká nezaměstnanost a mladí lidé zde mohou najít práci poměrně snadno. A protože je známo, že mladí lidé jsou vysoce mobilní, chtěla by je Varšava přilákat vytvořením vynikajících podmínek pro studium, život, práci a relaxaci ve městě. Takové prostředí vzniká díky investicím do revitalizace centrálních městských částí tohoto hlavního města.

To se nyní děje například v městské části Praga Południe, kde probíhají investice do renovací činžovních domů, veřejného prostoru, zeleně, výstavby bytů a bohaté kulturní nabídky. Stejně jako ostatní města se i Varšava potýká také s výzvami, které představuje nutnost přizpůsobit se klimatickým změnám. Aby hlavní město mohlo splnit klimatické cíle pro rok 2050, hodlá mimo jiné zavést systém energetických pasů, který zahrnuje také plán na převedení budov na bezemisní standardy, společně se systémem efektivních motivačních pobídek v oblasti tepelné modernizace.

Úkolem 17. ročníku mezinárodní studentské soutěže, kterou pořádá skupina Saint-Gobain v úzké spolupráci s městem Varšava, bylo vypracovat vizi revitalizace oblasti v sousedství vlakového nádraží Varšava východ (Warszawa Wschodnia). 

Účastníci soutěže měli vytvořit vizi rozvoje této oblasti a vzít přitom v úvahu jak charakteristiku této lokality, tak i plány Varšavy na splnění klimatických cílů roku 2050, a také očekávání mladých lidí, kteří se chtějí v hlavním městě usadit a rozvíjet. Projekt zahrnuje rekonstrukci staré tovární budovy, která bude sloužit k integraci místní komunity, a také výstavbu nových obytných budov, z nichž některé budou sloužit jako soukromé koleje/byty k pronájmu pro studenty. Projekt musel být inovativní a udržitelný a v souladu s technickými požadavky, které připravila společnost Saint-Gobain. 

Navrhované řešení mělo:

  ● být v souladu s vizí klimaticky neutrální Varšavy 2050 a vizí strategie #Warsaw2030,
  ● být v souladu s okolím této oblasti,
  ● být ekonomicky realizovatelné,
  ● být charakterizováno řešeními, která zajistí atraktivitu lokality pro mladé a pro místní komunitu.

 

Hodnotící kritéria

Koncept udržitelného rozvoje související s ekonomickými, ekologickými a sociálními aspekty je klíčovou součástí všech následujících kritérií a musí se zohledňovat na všech úrovních hodnocení.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ: 40 %

 ● Mimořádnost návrhu, funkční koncept a regionální aspekty, uspořádání.

TECHNICKÁ KRITÉRIA: 30 %

Stavba splňuje kritéria pro Multi-komfortní domy společnosti Saint-Gobain (tepelná, vizuální a denní světlo) i požadavky na požární bezpečnost.

STAVEBNÍ DETAILY: 20 %

Kvalita a ucelenost navržených detailů stavby s ohledem na fyzikální faktory (tepelné a akustické mosty, vzduchotěsnost a odvod vlhkosti).

POUŽITÍ PRODUKTŮ: 10 %

Správné užívání a uvádění produktů a řešení Saint-Gobain v projektu.

Vítězové národního kola

1. místo: Bc. Lucie Formanová a Bc. Jan Suchý (Katedra architektury, FSv ČVUT v Praze), Studentské koleje ve Varšavě

 

1.místo: Bc. Lucie Formanová a Bc. Jan Suchý

 

2. místo: Vladimír Vacík (FUA TUL), Studentský dům

 

2. místo: Vladimír Vacík

 

3.místo: Krátký | Gaál, Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

3.místo: Krátký | Gaál