Přidáno 26. Únor, 2018
Dostavba pražského obchodního centra Chodov - objekt D - získala první místo v národním kole soutěže Rigips Trophy 2018.

Realizační firma:
EKOMONT spol. s r.o.
 
Projektant:
Fionn Curran Dip.Arch.Tech / Ing. Jaroslav Němeček

Generální dodavatel:
OBERMEYER HELIKA a.s.
 
 
Kromě běžných dělících příček mezi obchodními jednotkami a CHÚC, ať požárních nebo nepožárních, byly prováděny tyto speciální konstrukce:

 

 1. Speciální konstrukce šachet a kanálů pro nasávání a odtah OTK.
  Dna šachet z pochozí nebo nepochozí konstrukce.
  Speciální příhradové konstrukce pro obklady Voidů a světlíků.
  Speciální skladby a tmelení konstrukcí podhledů pro možnost provádění frézovaných konstalací.
  Speciální obklady eskalátorů, kdy byly použity prefabrikované dílce vlastní výroby.
  Speciální zavěšené designové prvky, tzv. FB svítící pásy. Výroba a zavěšení z jednotlivých prefabrikovaných dílců.
  Obklady sloupů a pilasterů z prefabrikovaných dílců vlastní výroby.
  Veškeré svislé konstrukce podhledů a obkladu voidů a světlíků jsou provedeny v křivkách. Stejně tak hranice veškerého akustického nástřiku a SDK podhledu. To samé platí i pro osazení mosazných nik pro svítidla a černých nik pro VZT štěrbiny. Protože byly požadovány vysoké nároky na design, veškeré křivky byly vytyčovány za pomoci geodetů.
  SDK obklady světlíků a zavěšení FB pásů bylo prováděno ve vysokých výškách, proto muselo být postaveno speciální prostorové lešení nebo musely být použity speciální plošiny a jeřáby pro zavěšení.
   

Veškeré výše uvedené body byly realizovány v režii společnosti EKOMONT, spol. s r.o.