Titul v soutěži Stavba roku získaly stavební úpravy Základní školy Velký Borek

Celá budova byla zateplena systémem webertherm elastik s povrchovou úpravou weberpas aquaBalance.

Stávající stavba základní školy byla třípodlažní s historickou přístavbou sociálního zázemí.

Navrženými stavebními úpravami došlo k dílčí změně užívání. Demolice stávající přístavby s toaletami umožnila rozšířit školu o novou přístavbu a nástavbu.

V nové přístavbě je nyní plnohodnotné hygienické zázemí pro školu - WC, umývárny, dále nové únikové schodiště a výtahová plošina zajišťující bezbariérový pohyb.  V nové nástavbě - třetí nadzemní podlaží (místo bývalého půdního prostoru) jsou celkem tři učebny – jedna počítačová pro výuku 20 žáků, druhá pro družinu. Ve třetí se předpokládá kombinovaný provoz učebny s družinou. 

Na podlaží je umístěna technická místnost se strojním vybavením vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla. Nástavba je komunikačně spojena schodištěm s 2. nadzemním podlažím staré školy a novým průchodem ke schodišti nové přístavby.

Celá budova byla zateplena systémem webertherm elastik s povrchovou úpravou weberpas aquaBalance, což je tenkovrstvá omítka nové generace regulující vlhkost na povrchu fasády. Po zvlhčení deštěm nebo rosou se znatelně rychleji vysouší. Vlhkostní režim fasády se udržuje v přirozené rovnováze, takže řasy a plísně zde nenaleznou živnou půdu a fasáda si po dlouhou dobu zachovává hezký vzhled.  

Zateplovací systém obsahuje také izolace z minerální vlny ISOVER TF Profi. V objektu byly vyměněny všechny výplně otvorů (okna, dveře). Stávající staticky nevyhovující konstrukce podlah byly odstraněny a nahrazeny konstrukcemi novými, včetně izolace ISOVER T-N.

Součástí stavby bylo umístění nové technologie řízené výměny vzduchu s rekuperací zajišťující požadovanou výměnu vzduchu v učebnách se zachováním tepelných zisků z odpadního vzduchu vypouštěného do vnějšího prostředí.

Přístup do budovy je nově doplněn vstupní rampou a podestou splňující kritéria bezbariérového vstupu.

Celá budova je navržena dle zásad pro pasivní energetický standard.

Záměrem projektu bylo mimo jiné dosáhnout nízkonákladového provozu, čemuž výraznou měrou přispívají právě izolační materiály divize ISOVER Skupiny Saint-Gobain.

ZŠ VELKÝ BOREK - Stavební úpravy - nově vzniklá třída
ZŠ VELKÝ BOREK - Stavební úpravy - nová nástavba