Střední zdravotnická škola, Liptovský Mikuláš

Střední zdravotnická škola, Liptovský Mikuláš

Střední zdravotnická škola v Liptovském Mikuláši na Slovensku si uvědomuje, že problémy s nadměrným hlukem ve školních prostorách lze řešit úpravou akustických podmínek.

Z tohoto důvodu škola vyměnila v atriu a společenské místnosti tradiční strop za akustický, což přineslo výrazné zlepšení kvality komunikace. „Ve velkých třídách, kde zatím není akustický strop, se zvuk ozývá a rozléhá po celé třídě, což výrazně ztěžuje komunikaci mezi žáky a učitelem,“ říká ředitelka školy Silvia Blcháčová. Dodává, že „žáci i pedagogové oceňují zejména to, že do tříd či kabinetů nepronikají zvuky a hluk z chodeb tak, jak tomu bylo před rekonstrukcí“.

„Montáží vysoce absorpčního stropu dokážeme snížit vnímání hladiny hluku o polovinu. To významně mění situaci ve třídě. Jelikož je všechny slyšet a rozumět bez zvýšeného hlasu, celkově se hlasitost ve třídě sníží o 10 dB,“ vysvětluje Peter Petraško, Key segment developer Ecophon. Škola v Liptovském Mikuláši plánuje ve zlepšování prostorové akustiky pokračovat i ve třídách. Jsme hrdí na to, že na projektu byly využity produkty z divize Ecophon.

 

Projekt: Střední zdravotnická škola Liptovský Mikuláš
Země/město: Slovensko, Liptovský Mikuláš
Rok realizace: 2022
Architekt: Proportion, s.r.o.
Fotograf: Tomáš Haverlík