Sportovní hala Dolní Břežany

Reference: Sportovní hala Dolní Břežany

Budova stojí na hraně zastavěného území v těžišti velké rozvojové plochy. Atraktivní architektonický koncept – prostorový objekt ve tvaru rotačního elipsoidu – reaguje na současné požadavky i neznámou budoucnost.
Tvar haly je oblý, hladký a abstraktní. Kupole přibližuje měřítko člověku, kovový povrch zrcadlí okolí, hranice oblohy a střechy je nejasná.

Stavba maskuje své skutečné rozměry a působí menší, než ve skutečnosti je. Široké schodiště před halou vzniklo díky zapuštění stavby do terénu, vymezuje hranici veřejného prostoru a tvoří přirozený amfiteátr. Exteriér halu od školy odlišuje, interiér na ni naopak navazuje kombinací bílých a šedých povrchů a masivního dřeva. Vnitřní uspořádání odráží vazby na okolí. Vstup diváků je orientován kolmo k ulici a parkovišti, posuvné západní okno s výhledem na obec umožňuje spojení se školním hřištěm, východní okno je průhled do budoucnosti. Spojovací krček dělá z haly součást školy. Srdcem je sportovní plocha 45 x 25 m s výškou 8-9 m dělená příčně na tři části mobilními roletami.

Nosná konstrukce haly je kombinací nosných železobetonových půdorysně zakřivených stěn a prostorové ocelové příhradové konstrukce střechy s ohýbanými vazníky o rozponu až 44 m. Fasáda objektu je z falcovaných šindelů PREFA z přírodního hliníku, střešní část se světlovody má povrch z bílé hydroizolační fólie Firestone UltraPly TPO. V hale je použita kombinace akustických opatření k dosažení potřebné doby dozvuku a dobré srozumitelnosti.

Použité materiály:
  • Strop a části stěn jsou obloženy odolnými akustickými deskami Ecophon Super G, do výšky 2,5 metru je realizován štěrbinový modřínový obklad.
  • ISOVER dodával materiál do provětrávané fasády, isover FASSIL.
Reference: Sportovní hala Dolní Břežany
Reference: Sportovní hala Dolní Břežany