Přidáno 20. Říjen, 2017
Šafer Hájek architekti, 2012 Nominant na Českou cenu za architekturu 2017 Použité materiály Saint-Gobain Rigips, Weber, Isover.

Popis projektu
Rekonstrukcí a dostavbou stávajících objektů bývalého pivovaru Zlatovar vzniklo v Opavě nové společenské a komerční centrum BW. V další etapě bude toto centrum spojeno se stávajícím obchodním domem Breda z 30 tých let minulého století. Komplex budov bývalého měšťanského pivovaru ( Zlatovar) se nachází na východním okraji historického jádra města Opavy. Po dohodě s orgány památkové péče byly zachovány stávající objekty varny, spilky, staré sladovny a nové sladovny, fasáda ležáckých sklepů v Pivovarské a komínové těleso. Dále interiéry varny a spilky s konstrukcí zaklenutí . Klíčové stávající objekty dvou sladoven , varny a spilky jsou velmi logicky umístěny ve vztahu k původním hradbám a poloze historického jádra . Přirozeně se tak staly základem prostorového a funkčního uspořádání nového komplexu . Podél stávajících objektů byly vloženy dvě hlavní zasklené městské ulice s novou architekturou na druhé straně těchto veřejných prostor. Jedna pasáž je položena kolmo na hradby, druhá je tečnou hradeb a míří k rotundě stávajícího obchodního domu Breda. Stávající objekty se tím stávají součástí prostorového konceptu, jejich fasády se staly součástí nově vytvořených atrií a základními prvky orientace v komplexu. Po vyřešení majetkové situace je investor projektu připraven napojit nový komplex na stávající Bredu. Objem komplexu je záměrně rozdělen do více menších částí pomocí zasklených atrií, a pomocí artikulace stávajících budov . Komplex tím získává měřítko, které je více v souladu s měřítkem rostlé okolní zástavby. Většina velkých střech jsou navrženy jako zelené terasy s výhledy. Hrany venkovních teras jsou lemovány vzrostlou zelení v kontejnerech.

Více o projektu najdete zde.