Nájemní koncept Luka Living

Reference: Luka Living 1

Nájemní komplex LUKA je nejmodernější rezidenční budovou v ČR s 15 nadzemními a 2 podzemními podlažími parkingů. Jedná se o mimořádně úspornou budovu v energetickém standardu A, všechny byty jsou vybaveny rekuperací vzduchu a teplé vody, vybaveny jsou i systémy domácí automatizace. CAMA zahájila práce na projektu po vítězství v soutěži v dubnu 2014. Objekt získal v rekordním čase stavební povolení.

Díky etapizaci projektu bylo možné zahájit spodní stavbu již na jaře 2015. Zajímavostí je, že se jedná i o polyfunkční budovu. Bydlení je doplněno o nájemní komerční plochy, pronajímatelné administrativní plochy, wellness a fitness. Objekt je přistavován k již fungujícímu obchodnímu centru, s kterým tvoří jednu obchodní galerii. Specifikem projektu je propojení areálu se stanicí metra Luka „suchou nohou“. Jedná se o ojedinělý bytový areál s komplexními doplňkovými službami. Byty nejsou určeny k přímému prodeji, ale k pronájmu.

Hmota je organicky tvarována pomocí balkonů při zachování jednoduchého konstrukčního tvaru obvodových konstrukcí. Pravidelně strukturovaná fasáda a její tvar podporují celistvost designu. Patro s obchodní pasáží je plně prosklené, díky němuž se atraktivita podlaží prezentuje i navenek. Ideově má celý komplex zelený charakter. Parter v souladu s architektonickou koncepcí a navazuje na Centrální park. Fasády garáží nejsou tvořené plnými stěnami, ale perforovaným pláštěm určeným k porostu popínavou vegetací, která výrazněji zvýší celkový podíl zeleně v území. Zeleň na terasách a střechách ideu umocňuje. V průběhu projektu jsme řešili řadu velice náročných technických úkolů, mezi které patří antivibrační řešení konstrukce, přeložky kanalizačních přivaděčů pod budovou a zakládání nad technickými kolektory.

CAMA Architekti s.r.o.

Osadní 12a

www.cama.cz

Autor: Ing. Arch. David Chromík

Spoluautoři: Ing. Arch. Jindřich Brož, Ing. Arch. Lenka Chromíková, Ing. Arch. Darina Jasanská, Ing. Irma Konečná

Reference: Luka Living 1