Moderní pavilon psychiatrie Tábor

Umělecká vize a funkčnost – Psychiatrie Tábor Nový pavilon psychiatrie, který je součástí Nemocnice Tábor, a.s. nyní nabízí kvalitnější prostředí pro poskytování psychiatrické péče jak pro pacienty, tak i personál.

Můžeme mluvit o skvělé ukázce toho, jak lze propojit uměleckou vizi architekta společně s potřebami pacientů a jejich vnímáním. Zajímavých prvků navržených architektem a autorem projektu Ing. Arch. Janem Hochmanem si lze všimnout už při vstupu do samotné budovy, kde vás zaujmou útvary umístěné v monolitické fasádě Weber, které mají symbolizovat díry v hlavě a kameny na duši. Kontrastní otevřená část budovy směrem ke stromům pak symbolizuje uvolnění a stabilitu – tedy přesně vyléčení.  

Akustická pohoda uvnitř budovy
Další důležitou součástí celé realizace bylo i zaměřené se na zvukové prostředí. Zvuky hrají v psychologické léčbě významnou roli. Mohou pacientům pomáhat, například v rámci muzikoterapie, ale také je rušit. Takovým příkladem může být nepříjemný hluk z venku, pacient na vedlejším pokoji nebo lékařské přístroje, jejíž zvuk se může dále rozléhat. Pro snížení hluku a vytvoření akusticky optimálního prostředí byly vybrány výrobky Ecophon, které se zde starají o akustickou pohodu jak pacientů, tak i ošetřujícího personálu.  

Ing. Arch. Hochman
Mudr. Libor Macák - primář psychiatrického oddělení