Main Point Karlín - certifikace LEED Platinum

Main Point Karlín - certifikace LEED Platinum

Budovu Main Point Karlín z roku 2011 projektovala renomovaná architektonická kancelář DaM. Nabízí nejen příjemné prostředí pro zaměstnance a návštěvníky, důraz byl kladen také na minimalizaci energetické náročnosti i vlivu na životní prostředí. 

Budova je 36,5 m vysoká, na nosnou konstrukci bylo použito 18 919 m3 betonu a 2 573 tun oceli. Celkem bylo položeno 256 km kabelů 42 různých typů. Opláštění budovy tvoří přes 1 500 oken. Kromě dalších architektonických ocenění je první budovou v České republice, která obdržela nejvyšší hodnocení za úspornost budovy, ekologickou náročnost a vliv na okolí – LEED Platinum, tzv. „zelený“ americký certifikát kvality. Pro zajímavost, v celé Evropě je takovýchto budov pouze deset.

Jednou z nových technologií je proplachovací kanál v podzemí budovy. Budovou prochází potrubí o světlosti 1 200 mm, kterým teče Vltava z Těšnovského jezu do Libeňských doků. Tato technologie je využívaná pro chlazení budovy. Inteligentně je řešený také způsob zastiňování budovy či osvětlení vnitřních prostor, kdy se vyhodnocují teplotní a světelné parametry uvnitř pracovního prostoru. Světla automaticky reagují na přítomnost člověka na pracovišti a přiměřeně osvětlují pracovní prostor. Dešťová voda je pak využívaná pro automatickou zálivku zelených ploch v okolí budovy.

Main Point Karlín má 10 nadzemních podlaží, 3 podzemní podlaží a 36 000 m² užitné plochy. Nabízí prostor pro 1200 pracovních míst a 308 parkovacích stání.
 

Main Point Karlín - certifikace LEED Platinum
Main Point Karlín - certifikace LEED Platinum