Královka centrum, Brno, budova A a B

Královka centrum, Brno, budova A a B

Královka je areál s velkoobchody, kancelářemi a sklady na jihu Brna. Rekonstrukce střešního pláště dovolila na část budovy použít nejen krásnou, ale hlavně funkční více než 580 m2 velkou zelenou střechu, na kterou byla kromě jiných materiálů použita hydrofilní minerální vlna ISOVER Flora

Tato naše minerální vlna má výbornou vodopropustnost, takže je možné ji použít i ve zjednodušené skladbě, kde odvádí přebytečnou dešťovou vodu v celém svém objemu. Určité množství vody však v deskách vždy zůstává, takže travnatý porost může spolehlivě v deskách vegetovat i v obdobích bez přirozené dešťové zálivky, což je jejich velkou výhodou.

Další informace o realizaci a skladbě této zelené střechy naleznete na stránkách divize ISOVER.

Královka centrum, Brno, budova A a B
Královka centrum, Brno, budova A a B
Královka centrum, Brno, budova A a B
Královka centrum, Brno, budova A a B