Webinář Weber: 3D tisk a jeho reálné využití ve stavebnictví

Webinář Weber: 3D tisk a jeho reálné využití ve stavebnictví

 

Doba, kdy budeme běžně tisknou domy, ještě nenastala.

7. 11. 2023

Online

Téma:

3D technologie je pro Weber jedním z pilířů budoucnosti stavebnictví. Inovací, která může přerůst v revoluci. Navazuje na úspěšný model z Nizozemí a přenáší toto know-how k nám, do České republiky. Ze zahraničí Weber přejal nejen technologii 3D tisku, ale i speciální materiál, který je pro něj využíván a který přispívá k ochraně naší planety. Nabízí komplexní řešení, zároveň poskytuje i samotný materiál, tisk či konzultaci při přípravě individuálních designů. Weber je také otevřen spolupráci se začínajícími 3D tiskaři.

Součástí nabídky jsou tisky stavebních prvků, bednění či tvorba a tisk různých modulů, které jsou připravené k usazení přímo na místo určení. 

 

Pozvání přijali:

 ● Marek Zadina, Business Development 3D Print Weber

Záznam webináře