Webinář ISOVER: Zelené střechy

Webinář ISOVER: Zelené střechy Isover

 

Urbanizovaná krajina intravilánu měst je obrazem naší společnosti. Výdobytky technologického pokroku se staví proti svému okolí a dávají nám nevídané možnosti.

 

14. 6. 2019

10:00

Online

Zelené střechy ISOVER

Přes tento technologický aparát je nezanedbatelnou součástí měst zelená infrastruktura, jež zpříjemňuje pobyt ve městech a přibližuje ho přirozenosti života. Nedílnou součástí zelené infrastruktury jsou vegetační střechy. Ty reflektují proklamaci funkcionalismu z počátku 20. století. Benefitů přináší mnoho. Omezení tepelných ostrovů, snížení odtoku dešťové vody z krajiny, zvyšování biodiverzity, atd. Dnešní moderní dům má mít vegetační střechu.

Čedičovou izolaci si dnes spojujeme se standardní stavební aplikací hydrofobních izolací do všech konstrukcí domů. Ale v sortimentu Isover nalezneme i izolaci s hydrofilní úpravou, která vodu neodpuzuje, ale naopak přitahuje. Jedná se o obdobný výrobek, který je využíván u hydroponického pěstování. Počátek vývoje můžeme vysledovat v roce 1998 s původním názvem Orsil Agro. V dnešní podobě se bavíme o hydrofilních deskách Isover Flora a Intense, které reflektují dvacetiletý vývoj a výzkum. Tyto desky se používají jako částečná náhrada substrátu u střešních a stěnových aplikací. Zároveň je možno desky využít jako náhradu substrátu v jezírkách.

Zúčastněte se našeho webináře a uslyšíte nejen o vegetačních střechách, ale i proč je vhodné hydrofilní minerální vlnu Isover do těchto střech aplikovat.

 

Pozvání přijali:

  • Ing. arch. Josef Hoffmann – manažer technické podpory - vegetační střechy

Záznam webináře