Jak na větranou fasádu

Videonávody ISOVER

Provětrávaná či větraná fasáda je konstrukce fasády, kde je mezi vrchním a vnitřním pláštěm průběžná větraná mezera. Z pohledu stavební fyziky se jedná o ideální konstrukce, které zabraňují držet v stavbě vlhkost a tím snižovat její tepelnou účinnost.