Zveme Vás na národní kolo Mezinárodní studentské soutěže 2023

Mezinárodní studentská soutěž Saint-Gobain

 

Úkolem letošního 18. ročníku Mezinárodní studentské soutěže Saint-Gobain je navrhnout revitalizaci oblasti nacházející se západně od centra Lisabonu, podél řeky Tajo. Oblast patřící radnici bude kromě rezidenční funkce obohacena také o kulturní aktivity.

Projekt musí splňovat požadavky Multikomfortního standardu Saint-Gobain. Jedná se o specifika, která definují kvalitu budovy podle toho, jaký mají na jejich uživatele vliv z pohledu akustiky, dostatku světla, kvality vzduchu a tepelné pohody.

Prezentace projektů českého národního kola a slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 17. dubna 2023 v přednáškové místnosti C223 Stavební fakulty ČVUT,
kam jsme srdečně zváni!