Známe vítěze Studentské ceny v mezinárodní soutěži: Multikomfortní dům od Saint-Gobain

Studentská soutěž - Saint-Gobain - vítězové

 

Cenu získal tým studentů z Fakulty stavební, katedry architektury ČVUT v Praze, jmenovitě Jiří Petrželka a Kristýna Klůsová.

Mezinárodní soutěž Multi-Komfortní dům Saint-Gobain je určena studentům architektury a stavebního inženýrství.

Letošním úkolem bylo navrhnout udržitelný rozvoj města Saint-Denis v severní části metropolitní oblasti Paříže. V mezinárodním kole v Paříži, své návrhy představili v konkurenci dalších 58 týmů z celého světa. S ohledem na pandemickou situaci se však finále 11. června uskutečnilo pouze virtuálně.  

Výzvou letošního ročníku bylo přeměnit reálnou industriální zónu v Saint-Denis ve Francii a navrhnout revitalizaci této oblasti.

Nově navržená lokalita měla mít obytnou, vzdělávací i rekreační funkci a současně respektovat historii daného místa.

Vítězný návrh Jiřího Petrželky a Kristýny Klůsové si vzal za základ komplexní přístup k celé problematice – od analytické části až po finální architektonické či konstrukční řešení budov a šel cestou celkové udržitelnosti.

Studenti se rozhodli zasadit momentálně odříznuté a mrtvé území do sítě městských parků v Paříži a zpřístupnit oblast přeměnou brownfieldů v městskou zástavbu. Do návrhu zahrnuli i nové dopravní a pěší spojení a také zelené mosty přes řeku a železnici.

Kompozici tvoří promísení funkční náplně prostor, komunitní a komerční prostory v přízemí, variabilně užitná veřejná prostranství a kulturní stavby s celodenním využitím.multicomfort

Vznikl tak bohatý a bezpečný městský prostor, plný živých průhledů a zacílený na společenskou interakci obyvatel.  

Návrh bral v potaz i ekologii, konkrétně stavby s minimální uhlíkovou stopou. Jiří Petrželka s Kristýnou Klůsovou se rozhodli využít materiály na bázi dřeva jako hlavní konstrukční materiál a cíleně použít přírodní a recyklované materiály od místních firem a dodavatelů.

Betonové konstrukce byly navrženy pouze v prvním nadzemním podlaží a komunikačních jádrech jako odkaz na historickou tradici místa a zajištění požární bezpečnosti staveb. Díky mírnější požární normě ve Francii jsou podlažní objekty navrženy z přiznaných CLT panelů.

Tepelného komfortu a kvalitního vnitřního prostředí se dosáhlo kvalitními tepelně izolačními vlastnostmi obálky budov a řešením všech klíčových detailů. Vytápění a ohřev vody zajišťují obnovitelné zdroje energie a díky recyklaci šedé vody je docíleno 40% úspory pitné vody z vodovodního řádu. Dešťová voda je akumulována ve veřejných vodních prvcích nebo na zelených střechách a slouží k ochlazení a zlepšení mikroklimatu v celé oblasti.

Vyprodukovaná elektrická energie je využita přímo v budovách, nebo akumulována v bateriovém úložišti. Energie je sdílena pomocí smart grid sítě mezi objekty s rozdílnou denní špičkou.

Výsledkem celého návrhu jsou budovy v pasivním standardu a možnou soběstačností.

Jiří Petrželka a Kristýna Klůsová - Vítězové Studentské Ceny v mezinárodní soutěži Multikomfortní dům od Saint-Gobain
Známe vítěze Studentské Ceny v mezinárodní soutěži Multikomfortní dům od Saint-Gobain