Workshop na třídění odpadu

Workshop na třídění odpadu

 

Odpad je všude kolem nás. Je nedílnou součástí našich životů, ale ne vždy víme, jak s ním správně naložit, a to nejen doma, ale i v práci. Proto jsme v brněnském Glassolutions uspořádali workshop pod vedením EHS Specialistky a Specialistky pro ekologii ze společnosti Recovera Využití zdrojů a.s., jehož cílem bylo dozvědět se, jak správně vytřídit odpad, jak snížit objem odpadů ve společnosti, uhlíkovou stopu, a tím ulevit planetě.

Workshop byl pojat interaktivní formou. Celá místnost se proměnila v menší skládku a zaměstnanci museli určovat, do které odpadní nádoby daná věc patří. Pro každého, kdo se aktivně zapojil, byla připravena drobná odměna v podobě klíčenky, propisky, bloku nebo bonbónu, nechyběly ani stojany na tužky v podobě malé popelnice na tříděný odpad.

Během workshopu jsme se například dozvěděli, že rozlišujeme mezi „odpadem zaměstnance“ a „odpadem z výroby“. Zásadní pro třídění je číselný kód odpadu na štítku popelnice. Proto je rozdíl v tom, kam vyhazujete kancelářský papír nebo kartonovou krabici. To stejné platí i u plastu – sáček od svačiny a obalová fólie do jedné nádoby nepatří. 

 

Workshop na třídění odpadu

 

Důležitým bodem našeho workshopu byly i pracovní rukavice, které ve většině případů přijdou do kontaktu s chemikáliemi, a tudíž patří do popelnice označené kódem 15 02 02: Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami. Co když ale do styku s chemikáliemi nepřijdu, kam s těmito rukavicemi?

Odpověď je spíše psychologického rázu než ekologického. I tyto rukavice je vhodné vhazovat do červené popelnice na znečištěné ochranné oděvy. A proč? Jelikož těchto rukavic není takové množství, aby se vyplatilo zajistit speciální nádobu, je vhodnější je vyhazovat společně s ostatními. Pokud by totiž nějaký pracovník s rukavicemi například od řezacího oleje zahlédl jiné rukavice ve směsném odpadu, mohl by si říct, že on je tam může také vyhodit, a hned by z toho mohl vzniknout zbytečný problém.