Přidáno 11. Říjen, 2020
Dozvíte se informace o legislativních novinkách v požadavcích na zateplování (revize normy a vyhlášky).

Prodiskutujeme novou vyhlášku č. 264/2020 Sb. týkající se projektování budov s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB) a aktualizovanou normu ČSN 73 0540-2 stanovující mimo jiné přísnější součinitele prostupu tepla U. Dále si ukážeme, které výrobky z portfolia ISOVER mají nově zlepšené izolační vlastnosti a jaké tloušťky izolantů splňují výše uvedené předpisy v typických konstrukcích.
Zmíníme jak se tyto změny dotknou tloušťky izolace používaných na zateplení.
A samozřejmě se dozví i novinky v oblasti vylepšených parametrů některých izolačních výrobků.