Weber umí odpovědně hospodařit s vodou

Divize Weber umí odpovědně hospodařit s vodou

 

Získáním značky „Odpovědné hospodaření s vodou“ Weber, člen Skupiny Saint-Gobain, deklaruje, že s vodou nakládá udržitelným a environmentálně šetrným způsobem, a to jak uvnitř vlastní organizace, tak svým přístupem a působením navenek.

Tuto značku uděluje Ministerstvo životního prostředí na základě tzv. vodního auditu, který je dobrovolný. Jedná se o komplexní analýzu vodního hospodářství daného podniku a zabývá se jak primárními zdroji a využíváním vody v celém výrobním procesu, tak i nakládáním s vodami odpadními.

Weber (výrobní závod Praha) je jedním z pouhých dvou podniků v ČR, kterým se podařilo tuto značku získat!