Výrazný nárůst prodeje ve třetím čtvrtletí roku 2022

Výrazný nárůst prodeje ve třetím čtvrtletí roku 2022

 

Prodeje vzrostly o 14,5 %, resp. o 13,4 % za první tři čtvrtletí, resp. za třetí čtvrtletí ve srovnání se stejnými obdobími v roce 2021. Tento dobrý výkon odráží pozici Skupiny jako celosvětového lídra v oblasti moderní a udržitelné výstavby, a to díky jedinečnému portfoliu inovativních řešení nabízejících udržitelnost a výkonnost, zavedených jako součást plánu "Grow & Impact". Odráží také dobrou dynamiku v našich segmentech, které všechny vykázaly dvouciferný organický růst, zejména díky výsledkům aktivit High Performance Solutions, a v regionech Asie a Tichomoří a Severní Amerika. Rekonstrukce v Evropě zůstávají na stejné úrovni, zatímco nová výstavba zpomalila. Generální ředitelé jednotlivých zemí se přizpůsobují aktuální situaci a hledají příležitosti k růstu ve srovnání s vývojem na lokálních trzích.

Díky přidané hodnotě řešení společnosti Saint-Gobain a jejím regionálním aktivitám, které jsou blízko svým zákazníkům, vzrostly ceny ve třetím čtvrtletí o 15,0 % (v prvním pololetí o 15,3 %), což přispělo ke kladné obchodní marži na úrovni Skupiny za poslední čtvrtletí i prvních devět měsíců roku, při pokračující vysoké inflaci nákladů na suroviny a energie.