Více jak 300 stromů ušetřeno

Ušetřeno 300 stromů - Adfors

 

Na jaře letošního roku představili v ADFORS CZ zcela revoluční technologii ve výrobě perlinky Vertex. Tento všem stavařům známý materiál se nyní obejde bez tzv. papírové dutinky. Výrazně se tak snížilo množství vyprodukovaného odpadu a zároveň zvýšení využití materiálu až na 100%.

Bezdutinka dnes tvoří již 65% výrobních kapacit a během přechodu na nový výrobní proces došlo na základě získaných zkušeností i k „doladění“ vlastností. Výrazně v tom pomohly i reakce a požadavky zákazníků.

„Od řemeslníků i zákazníků slyšíme, že největším benefitem je pro ně mnohem menší paměťový efekt. Zjednodušeně řečeno se teď perlinky méně „kroutí“ a oni tak mohou použít v podstatě celou roli. Odpad je minimální,“ říká po prvních měsících prodeje Karel Kyncl, obchodní ředitel Saint-Gobain ADFORS CZ.

„V inovacích budeme pokračovat i nadále. Zkraje roku budou probíhat poloprovozní zkoušky zmenšení navíjejícího trnu u perlinek s plošnou hmotností nad 100 g/m2. Upravená výrobní linka zahájí provoz počátkem roku 2022. Následně se budou zkoušet i mřížky s gramáží pod 100 g/m2. Zmenšení navíjecího trnu se v praxi projeví například navýšením rolí na paletě,“ dodává technický ředitel Jan Kabrhel.

Projekt Bezdutinka je pro Saint-Gobain ADFORS jednou z cest, jak snížit svou celkovou ekologickou stopu a stát se do roku 2050 uhlíkově neutrální firmou.

Od začátku produkce došlo k úspoře 260 tun papíru. To je pro představu zhruba 320 stromů, ze kterých by se vyrobilo 260 tun trubic.

Pokud by se tyto trubice položily vedle sebe, zabraly by plochu 20 fotbalových hřišť.

Celková úspora CO2 dosáhla 320 tun, cílem je pak 1000 tun CO2 každý rok.