Trubní řada NATURAL se může pyšnit certifikací EPD

Trubní řada Natural EPD

 

Společnosti skupiny SAINT-GOBAIN již několik let aktivně připravují svá environmentální prohlášení výrobků a dnes je v databázi EPD zaevidováno přes 400 těchto prohlášení.  
Nově lze v databázi nalézt EPD od výrobce trubních systémů z tvárné litiny SAINT-GOBAIN PAM pro kompletní řadu potrubí NATURAL DN 60 – 2 000 mm včetně provedení s vnějšími speciálními protikorozními ochranami STANDARD TT-PE a STANDARD TT-PUX.   

EPD se stává standardem produktové certifikace zejména v oblasti stavebnictví a v poslední době nabývá na významu i ve vodárenském sektoru, a proto jsme rádi, že SAINT-GOBAIN PAM jako leader na trhu trubních systémů z tvárné litiny může udávat směr i v této oblasti, která plně koresponduje s naší politikou udržitelnosti a společenské odpovědnosti.