Společně k udržitelnosti

Společně k udržitelnosti

 

Ve středu 19. října jsme na Francouzské ambasádě přivítali lídry českého stavebnictví. Jeho excelence ambasador Francouzské republiky J. E. Alexis Dutertre, prezident Česko Francouzské komory Roland Bourgeois a generální ředitel Saint-Gobain Východní Evropa Tomáš Rosák se v diskusi s Lucií Výbornou věnovali tématu udržitelnosti ve stavebnictví.

Ve stavebnictví se potýkáme s mnoha výzvami a je zřejmé, že tři z nich jsou nejdůležitější a všechny souvisejí právě s udržitelností.

  1. Udržitelné stavebnictví je zásadní pro celosvětové hospodářství s nulovými emisemi uhlíku. Protože 40 % celosvětových emisí CO2 je spojeno se stavebnictvím.
  2. Zachování zdrojů - za posledních 50 let jsme zaznamenali 3x nárůst spotřeby zdrojů a odpověď musíme najít v oběhovém hospodářství.
  3. Městská populace se na rozvíjejících se trzích se v příštích 30 letech zvýší o 2miliardy - bude velký tlak na urbanizaci zejména ve městech a velká potřeba nových bytů/domů, které budou muset být energeticky úsporné a jejich výstavba bude muset zohlednit požadavek na recyklaci a úsporu základních surovin .

 
Účastníci tohoto setkání se shodli, že stavebnictví je dnes odvětvím, které je motorem přechodu k udržitelnosti, snižování CO2 a úsporám energie. Aktuální doba nahrává zavádění takových řešení, která  byla ještě před několika lety ekonomicky neefektivní. Setkání poskytlo komplexní přehled a praktické příklady. Bylo zřejmé, že všichni hráči si uvědomují, že jsou součástí problému, ale všichni mají také přesné odpovědi na výzvy současnosti.

Musíme hledat způsob, jak stavět domy s nízkými emisemi, které šetří energii, ale musíme také hledat cesty, jak stavět s menším dopadem na životní prostředí s využitím moderních technologií, stavebních materiálů a zavést recyklaci přímo na stavbách a ve výrobě. Zaznělo, že společně toho určitě dosáhneme. Závěr setkání tak byl optimistický, stavebnictví je a bude v souvislosti s udržitelnosti lídrem přechodu ke snižování emisí CO2 a přispěje eliminovat dopad stavebnictví na planetu a její obyvatele.