Skupina Saint-Gobain se stala novým signatářem Charty diverzity

Skupina Saint-Gobain se stala novým signatářem Charty diverzity

 

Skupina Saint-Gobain svým podpisem Charty diverzity stvrzuje závazek, že bude vytvářet otevřené, vstřícné a nediskriminační pracovní prostředí vůči všem zaměstnancům a zaměstnankyním. Signatáři Charty diverzity se stávají součástí více než 130 firem, které se k Chartě hlásí, a již 10. rokem výrazně ovlivňují český trh práce a udávají trendy.

K podepsání Charty diverzity se vyjádřili členové TOP Managementu Saint-Gobain v České republice:

„Pro nás je přistoupení k Chartě diverzity velmi přirozená věc, diverzitou se u nás zabýváme dlouhodobě a nyní jsme v Česku dospěli ke standardu, který má Saint-Gobain po celém světě.“ Ladislav Krumpolec, člen představenstva

 

Ladislav Krumpolec podepisuje Chartu diverzity

 

„My u nás v Saint-Gobain říkáme, že spokojený zaměstnanec je spokojený zákazník, takže chceme mít dlouhodobě motivované lidi. Saint-Gobain se v oblasti stavebnictví umisťuje na předních příčkách nejpreferovanějších zaměstnavatelů v České republice. Je pro nás důležité mít kvalitní lidi, abychom mohli nabízet kvalitní produkty a služby pro naše zákazníky, protože naší vizí je děláme svět lepším domovem.“ Petra Tichá, HR manažerka

„Pro nás je to určitě prestiž, v Saint-Gobain děláme hodně dobrých věcí. To, co děláme, můžeme neustále zlepšovat, ale i sdílet zkušenosti a získávat nové informace, jak dělat naše zaměstnance ještě spokojenější.“ Jana Grigová, ředitelka marketingu, členka představenstva