Přidáno 23. Leden, 2019
Již osmý rok v řadě byla Skupina Saint-Gobain zařazena mezi sto nejvíce inovativních společností a institucí světa a to na základě hodnocení Clarivate Analytics’* “Top 100 Global Innovators”.

Aktuálně zveřejněné hodnocení za rok 2018 vychází ze čtyř parametrů souvisejících s patenty: celkový počet patentů, poměr počtu udělených a podaných patentů, celkový rozsah portfolia patentů a dopad patentů měřený počtem jejich využití v praxi.


"Toto potvrzení kvantity, kvality a dopadu našich patentů je uznáním specializovaným centrům Saint-Gobain pro inovace, výzkum a vývoj. Je odměnou za odborné znalosti a odhodlání našich týmů po celém světě. Ocenění také ilustruje naše odhodlání neustále přinášet nové a diferencované řešení zákazníkům; řešení, která jsou odpovědí na společenské otázky pohodového a komfortního bydlení, závazkem udržitelného a zodpovědného rozvoje, produktivity a výkonu," řekl Pierre-André de Chalendar, předseda představenstva a generální ředitel Skupiny Saint-Gobain.


Výzkumem a vývojem se ve společnosti Saint-Gobain přímo zabývá 3 700 zaměstnanců, kteří působí v globální sítí osmi výzkumných středisek a v mnoha specializovaných výzkumných a vývojových odděleních. Celková investice do výzkumu za rok 2017 činila 446 milionů EUR. S téměř 900 projekty v oblasti výzkumu a vývoje vlastní společnost Saint-Gobain široké portfolio inovací, které jí umožňuje každoročně představit mnoho nových výrobků. Každý ze čtyř produktů, které dnes Skupina nabízí, před pěti lety ještě neexistoval. Každoročně Skupina Saint-Gobain představí přibližně 400 patentů, což také posiluje její pozici na trzích, na kterých působí.


*Dříve Thomson Reuters