Rok 2022 patřil v  ADFORS GlasGrid® veletrhům

Rok 2022 patřil v  ADFORS Glasgrid veletrhům

 

Po více než dvouleté covidové pauze jsme měli opět možnost osobně prezentovat naše geomříže GlasGrid na evropských veletrzích. Pro tyto účely si pečlivě vybíráme tematicky zaměřené veletrhy a kongresy, které se specializují na silniční stavitelství či přímo na výrobky z asfaltu.

V průběhu roku naši obchodní zástupci ADFORS přivítali na svých stáncích návštěvníky na 20 různých veletrzích v celkem 7 různých zemích, a to v Německu, Polsku, Chorvatsku, Bulharsku, Makedonii, Spojeném Království, ale také u nás v České republice. Účast na veletrzích a kongresech nám přinesla spoustu příležitostí, jak získat nové kontakty a příležitosti.