Projekt Bezdutinka získal prestižní cenu EHS Emerald

Projekt Bezdutinka získal prestižní cenu EHS Emerald

 

Letošní cenu EHS Emerald získává projekt bezdutinkové perlinky Vertex od Saint-Gobain ADFORS. Jedná se o interní cenu udílenou v rámci celé skupiny Saint-Gobain a přihlásit se může úplně každý.

Kromě šesti cen Emerald udílených za ochranu životního prostředí se udílí ještě 5 cen Ruby za zdraví a šest cen Diamond za bezpečnost. Odborná porota složená z odborníků ze skupiny Saint-Gobain i externích společností přihlášené projekty posuzovala podle klíčových přínosů, míry inovací, zapojení zaměstnanců nebo kulturních změn.

U projektu „Bezdutinka“ ocenila především úsporu balícího materiálu, tedy dutinek, na které se perlinky navíjely. Dnes se již 80 % produkce mřížkových tkanin bez těchto dutinek vyrábí a roční úspora činí 800 tun papíru, což činí pro představu zhruba 1000 zachráněných stromů. Pokud bychom trubice položili vedle sebe, tak zaberou plochu 60 fotbalových hřišť.

„Celému týmu patří velký dík za práci a trpělivost. Na projektu se podílí lidé z různých oddělení a výrobních úseků. Stále ještě máme možnosti pro další zlepšení a uvidíme, kam nás tento projekt pustí a jaké budou jeho celkové přínosy“, řekl po předání ceny EHS Emerald Karel Kyncl, obchodní ředitel ADFORS CZ.

 

 

Na fotografii projektový tým Bezdutinka, zleva Jiří Boštík, Bohuslav Mikulecký, Milan Chmelík, Karel Kyncl, Miloš Břicháček, Lukáš Kulhavý a Kamil Sodomka.