Polyfunkční dům s nejmodernějšími technologiemi Insady Brno

Polyfunkční dům s nejmodernějšími technologiemi Insady Brno

 

Developerský projekt INSADY tvoří tři vzájemně propojené bloky A, B, C s nezaměnitelným architektonickým vzhledem. Celkem se jedná o 131 jednotek určených k bydlení, komerční a administrativní prostory a parkovací stání, ale i kouty klidu a přírody.

 

Polyfunkční dům Insady Brno

 

Primárním zdrojem tepla a chladu v budovách je tepelné čerpadlo, doplněné o centrální zdroj chladu pro bytové a komerční prostory a výměníkovou stanici tepla včetně záložních plynových kotlů. Pro snížení energetické závislosti je část střechy objektu osazena fotovoltaickou elektrárnou, druhá část střechy je ale věnována přírodě. Celá energetická koncepce je zaměřena na minimální emise CO2.

Na stavbu jsme dodávali 360 m3 prémiové skelné izolace Isover TDPT pro akustickou a tepelnou izolaci podlah. Budoucí obyvatelé dobrý akustický komfort jistě ocení. Přesně, jak máme ve svém poslání: Děláme svět lepším domovem.

 

Polyfunkční dům Insady Brno