Národní kolo 19. ročníku Mezinárodní studentské soutěže Saint-Gobain zná své vítěze

Národní kolo 19. ročníku Mezinárodní studentské soutěže Saint-Gobain zná své vítěze

 

Úkolem 19. ročníku Mezinárodní studentské soutěže Saint-Gobain bylo navrhnout koncept a vhodné řešení lokality nacházející se ve Viikki (severovýchodně od Helsinek), a to kombinací dočasného bydlení pro studenty a výzkumné pracovníky nebo trvalého bydlení pro rezidenty v rámci nové čtvrť Viiki a navazujícími venkovními funkcemi. V zadání nechyběl ani úkol spojený s udržitelností, kdy každý tým musel vypočítat uhlíkovou stopu navrhované budovy.

 

1. místo Tereza Dudová

 

Nejlépe si s tímto úkolem poradila Tereza Dudová z Fakulty stavební ČVUT v Praze pod vedením Ing. arch. Martina Starka. Získala tak nejen finanční odměnu ve výši 50.000 Kč, ale postoupila i do mezinárodního kola v Helsinkách, kde se v červnu utká s výherci z národních kol soutěže z celého světa.

 

2. místo Klára Slavkovská

 

Na druhém místě se umístila Klára Slavkovská a třetí místo získal tým studentů ve složení Ladislav Vala a Pavel Pohanka. Ti získali i další ceny. Cenu Saint-Gobain si odnesla Klára Slavkovská a cenu Lumion za grafickou prezentaci projektu získal tým na 3. místě – Ladislav Vala a Pavel Pohanka. Všichni ocenění jsou z Fakulty stavební ČVUT v Praze.

 

3. místo Ladislav Vala a Pavel Pohanka