Národní kolo 18. ročníku Mezinárodní studentské soutěže Saint-Gobain zná své vítěze

Národní kolo Mezinárodní studentské soutěže Saint-Gobain má své vítěze

 

Úkolem 18. ročníku Mezinárodní studentské soutěže Saint-Gobain bylo navrhnout revitalizaci oblasti nacházející se západně od centra Lisabonu, podél řeky Tajo. Nejlépe si
s tímto úkolem poradila studentka Architektury a stavitelství Lucie Formanová z Fakulty stavební ČVUT v Praze pod vedením Ing. arch. Martina Starka. Získala tak nejen finanční odměnu ve výši 50.000 Kč, ale postoupila i do mezinárodního kola v Lisabonu, kde se
v červnu utká s nejlepšími studenty z celého světa.

 

Vítězka Lucie Formanová z Fakulty stavební ČVUT

 

Na druhém místě se umístila Michaela Andrlová a třetí místo získal projektový tým – Ladislav Vala a Pavel Pohanka. Ceny Saint-Gobain putovaly do ateliéru portugalského architekta Marca Maia dvěma studentkám, Kláře Slavkovské a Lucile Doise. Cenu Lumion za grafickou prezentaci projektu získal tým na 3. místě – Ladislav Vala a Pavel Pohanka. Všichni ocenění jsou z Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Zadáním letošního ročníku bylo zpracovat návrh revitalizace historické budovy
na lisabonskou videotéku, připravit projekt nové rezidenční budovy a navrhnout architektonické řešení veřejného prostoru
. V zadání nechyběl ani úkol spojený
s udržitelností, kdy každý tým musel vypočítat uhlíkovou stopu navrhované budovy. V soutěži se utkalo 13 projektů z vysokých škol v České republice.

Vítězný návrh Lucie Formanové zaujal porotu originálním architektonickým řešením
i stavebními detaily
. Překvapila tvarem v horní části objektu nové rezidenční budovy
v podobě vlny, která má symbolizovat gradaci a růst. Toto členění navíc umožnilo vytvořit příjemné zelené střešní terasy pro obyvatele a část střechy využít k umístění fotovoltaických panelů. Vítězný projekt jako jeden z mála splnil všechny požadavky na Multikomfortní standard Saint-Gobain, a tak obě navržené budovy mají vysoký tepelný a akustický komfort a kvalitní vnitřní prostředí.

 

Vítězný návrh

Z pohledu udržitelnosti porotu nejvíce zaujalo efektivní nakládání se stavebním odpadem vzniklého při dekonstrukci stávajících staveb a jeho následné využití v podobě recyklátu při stavbě nové budovy. Vítězka využila ve svém projektu dřevěnou nosnou konstrukci v podobě CLT panelů, a tím dosáhla značného snížení uhlíkové stopy celé budovy. 

říká Ing. arch. Tomáš Truxa, Saint-Gobain, člen poroty

Při architektonickém řešení veřejného prostoru Lucie Formanová vhodně zkombinovala udržitelnost s přírodou a kulturní socializací obyvatel. Dosáhla toho kombinací vodních ploch, skleníků, které zachycují dešťovou vodu, hřiště a amfiteátru.

 

Architektonické řešení veřejného prostoru

Největším problémem při projektování bylo navrhnout stínění a dispozice v novém domě tak, aby nedocházelo k přehřívání a zároveň, aby byly splněny požadavky na dostatečné denní světlo. Byla to jednoznačně nejtěžší část, vytvořit něco, co nezkazí vzhled objektu, ale bude zároveň funkční. 

Lucie Formanová, vítězka letošního ročníku národního kola studentské architektonické soutěže Saint-Gobain.

Architektonickou studentskou soutěž, pořádá Skupina Saint-Gobain již od roku 2005. První ročník se konal v Bulharsku a o rok později se soutěž stala mezinárodní. V příštím roce se
19. ročník Mezinárodní studentské soutěže Saint-Gobain bude konat ve Finsku.