Nákup obnovitelné energie – Saint-Gobain ČR

Obnovitelná energie - udržitelnost

 

Společnost Saint-Gobain si stanovila ambiciózní cíl a to stát se uhlíkově neutrální společností do roku 2050.

V současné době se soustředíme na dosažení krátkodobějších cílů a to snížit do roku 2030 přímé emise CO2 a nepřímé emise z elektřiny o 33 %. Dále chceme do roku 2030 snížit nepřímé emise ze surovin, dopravy a dalších částí životního cyklu výrobků o 16 %. Množství emisí kalkulujeme v absolutních hodnotách a porovnáváme s výchozím rokem 2017.

Abychom potvrdili naše snahy o snižování emisí CO2 i v České republice, nakoupili jsme 67 % elektrické energie z obnovitelných zdrojů, konkrétněji z vodních elektráren v ČR.

Tímto krokem se nám podařilo snížit naše emise CO2 86 tisíc tun. V následujících letech hodláme celou naší spotřebu elektřiny pokrýt z nízkoemisních zdrojů a dosáhnout tak celkové úspory 130 tisíc tun CO2.

Nákup obnovitelné energie – Saint-Gobain ČR - solární panely
Nákup obnovitelné energie – Saint-Gobain ČR - zeměkoule