Konference "Zlepšení energetické účinnosti budov: ekologická, ekonomická a společenská výzva pro Evropu"

Vystoupení na konferenci Zlepšení energetické účinnosti budov

 

Francouzsko-česká obchodní komora (prostřednictvím platformy Sustainable Business Forum) a francouzské velvyslanectví v Praze uspořádaly událost pod názvem Zlepšení energetické účinnosti budov: ekologická, ekonomická a společenská výzva pro Evropu.

Konference organizovaná na francouzském velvyslanectví u příležitosti francouzského předsednictví EU si vytyčila následující cíle:

  • Vysvětlit a podpořit závazek a opatření EU ke zlepšení energetické náročnosti budov, zejména prostřednictvím opatření plánovaných v balíčku Fit for 55, který se bude projednávat v roce 2022 za francouzského a následně českého předsednictví.
  • Představit francouzské a české veřejné iniciativy a strategie v této oblasti a ukázat jejich soulad s obecnou strategií EU v oblasti energetické renovace budov a infrastruktury.
  • Prezentovat možnosti financování řešení v oblasti energetické renovace budov.
  • Představit francouzské technologické a průmyslové firmy působící v ČR a jejich know-how, a ukázat, že umí čelit výzvám v oblasti energetické účinnosti budov.
  • Představit budoucí projekty francouzsko-české spolupráce v této oblasti.

Diskuse se zúčastnili zástupci Evropské komise, francouzského Ministerstva pro ekologickou transformaci, francouzského Ministerstva Evropy a zahraničních věcí. Z českých institucí byli přítomni zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj a asociace Šance pro budovy. Své know-how v této oblasti a konkrétní řešení pro zlepšení energetické účinnosti budov prezentovaly firmy Equans, Legrand, Saint-Goknowbain, Schneider Electric, VCES a Veolia.

Možnosti financování řešení v oblasti renovace budov představili zástupci Evropské investiční banky, Ministerstva průmyslu a obchodu a Komerční banky.

„V budovách je stále významný potenciál snižovat spotřebu energií a přispět tak k naplnění mezinárodních závazků. Proto jsme se rozhodli v rámci naší platformy Sustainable Business Forum uspořádat panelovou diskusi na téma energetické účinnosti budov v evropském kontextu,“ uvedl Roland Bourgeois, předseda Francouzsko-české obchodní komory a ředitel Saint-Gobain PAM CZ. „V souvislosti s rostoucími náklady na energie sílí zájem o co nejnižší energetickou náročnost bydlení. Není proto překvapením, že si francouzské předsednictví v Radě EU stanovilo energetickou účinnost budov jako svou prioritu,“ dodává Roland Bourgeois.

Konference Zlepšení energetické účinnosti budov
ZLEPŠENÍ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI BUDOV – fotografie z konference