Jsme dobrým sousedem…

Sekurit: partner Hořovice - plavání

 

Každá společnost Skupiny Saint-Gobain se aktivně činí v regionech, ve kterých působí. Podporují se aktivity občanských sdružení, spolků, neziskových organizací, ale také například bezpečnost chodců, mateřské školy a sportovní kluby. 

ISOVER pravidelně spolupracuje 

isover-logo
 • Divize ISOVER pravidelně spolupracuje s orgány místní samosprávy v okolí výrobních závodů v Častolovicích, v Lipníku nad Bečvou i v Českém Brodě. Podporuje místní zájmová sdružení, ať už jde o dobrovolné hasiče, myslivce, sportovce nebo zahrádkáře. Finančně také podpořila Základní a mateřskou školu v Častolovicích, sportovní vybavení získali místní juniorští fotbalisté.
 • Pravidelnou dobrovolnou akcí se už stalo Čištění Orlice – zlepšení stavu přírody
 • na vodních tocích vyčištěním koryta, slepých ramen a přilehlých břehů řeky ve vybraných úsecích Přírodního parku ORLICE.
 • Dar 650 tisíc korun obci Častolovice k realizaci parkové úpravy a vysázení zeleně v lokalitě Školská ulice v obci, a to v roce 2017 za účelem zlepšení kulturního
 • a ekologického prostředí v dané lokalitě obce.
 • Dar 250 tisíc korun obci Čestice k realizaci víceúčelového dětského hřiště v lokalitě
 • za mateřskou školkou v obci, a to v období 2017–2018 za účelem zlepšení kulturního a sociálního vybavení v dané lokalitě.
 • Z minulých let mezi významné akce patří v roce 2015 vysázení aleje 350 stromů. Hned začátkem roku bylo díky Isoveru vysazeno 350 stromků v okolí Častolovic. Alej třešní, jabloní, hrušní či jeřabin vznikla podél cyklostezky mezi Častolovicemi a Česticemi, druhá z nich je dubová a směřuje k Pasekám a k soustavě rybníků.

 

isover-dobry-soused

 

Sekurit - partner města Hořovice

sekurit-logo
 • SEKURIT podporuje a sponzoruje projekty pro zlepšení podmínek života ve městě, zlepšení bezpečnosti účastníků silničního provozu, zejména chodců, zřizováním
 • a osvětlováním přechodů nebo výstavbou lávky pro chodce.
 • Dále se zasazuje o bezpečné herní prvky pro dětská hřiště, podporuje aktivity a soutěže pořádané složkami integrovaného záchranného systému, začleňování zdravotně handicapovaných žáků do řádné školní docházky, domova pro zdravotně handicapované občany, činnosti svazu a dalších sdružení invalidů.
 • Mimo jiné se také podílí na modernizaci vybavení škol a podpoře projektů podporujících sport nebo jiné zájmové vyžití dětí a mládeže.
 • V neposlední řadě samozřejmě podporu nachází i projekty pro zlepšení životního prostředí.

 

Sekurit: partner Hořovice
Sekurit - dar hořovickému domovu pro seniory

PAM financoval nákup nových radarů v Králově Dvoře

pam-logo

 

pam-partner-radary

 

 

 

Cítíme společenskou odpovědnost vůči městu, ve kterém sídlíme a provozujeme naši slévárnu, a proto jsme se rozhodli financovat výstavbu tří radarů. Dva z nich jsou umístěny bezprostředně u základních škol. 

BEZPEČNOST JE PRIORITOU CELÉ SKUPINY SAINT-GOBAIN