Další rekordní výsledky za 1. pololetí roku 2023

Další rekordní výsledky za 1. pololetí roku 2023

 

V obtížném makroekonomickém prostředí Skupina opět prokázala účinnost své strategie "Grow & Impact" a odolnost svého decentralizovaného provozního modelu. Díky agilitě, podnikatelskému duchu a odhodlání našich týmů jsme v první polovině roku 2023 opět dosáhli rekordních zisků, marží a přidané hodnoty.

  ● Rekordní marže ve výši 11,3 % a rekordní provozní výnosy ve výši 2 813 milionů eur navzdory obtížným podmínkám.
  ● Výrazný růst provozních výnosů v Severní Americe, Asii a rozvojových zemích, ty představují více než 60 % příjmů skupiny.
  ● Výrazný nárůst volných peněžních prostředků o 30 % na 2 192 milionů eur.
  ● Dvouciferná provozní marže očekávaná za celý rok 2023 již třetí rok po sobě, což je důkazem odolnosti Skupiny Saint-Gobain.