Marcel Minář

Marcel Minář - Adfors

 

Pracovní pozice: Mistr, tkalcovna jehla HCP

Společnost: Adfors

Moje působení u firmy trvá už 30 let.

Můj první kontakt s Vertexem byl v roce 1993 a to na závodě v Moravském Krumlově, kde jsem začínal na tkalcovně jako seřizovač. A na této pozici jsem pracoval i po změně Vertexu na ADFORS a místa výkonu práce do závodu v Hodonicích. Takže moje působení u firmy trvá už 30 let. Jako seřizovač jsem se vypracoval tak, že jsem dokonale zvládal svoji práci, aby vše bezchybně na tkalcovně fungovalo, tak jak má.

Poslední rok už jsem ale dospěl do bodu, kdy jsem cítil, že potřebuji změnu, někam se dále profesně posunout, a protože zrovna bylo výběrové řízení na pozici mistra tkalcovny, zkusil jsem štěstí. Práce mistra mě baví. Je to práce s lidmi, s kterými bych rád vytvořil skvěle fungující tým, za kterým budou vidět dobré výsledky práce.

 

Marcel Minář

 

"Každá zvládnutá překážka nebo nový úspěch tě může něco naučit a dělat tě lepším jako člověka. A to platí oboustranně. Jak z práce do osobního života, tak zpět."

 

Konkrétně v práci mám štěstí na kolegy kolem sebe, kteří mi v začátcích mé nové pozice byli oporou a inspirací, hodně jsem se od nich naučil. Mám ze své práce dobrý pocit, těší mě, a to se odráží i v mém osobním životě. No, stačí se zeptat mé manželky.

 

Marcel Minář

Tak za dvacet let bych se rád, ve zdraví, viděl v důchodu. A do té doby chci nadále pracovat ve firmě ADFORS, která je společensky prospěšná, kde jsou na sebe lidé slušní, podporují se, makají na společném cíli a baví je to. Rád bych chodil do práce i z práce s úsměvem.