Karel Sedláček

Karel Sedláček ISOVER - medailonek

 

Pracovní pozice: Building Science Marketing Manager

Společnost: Isover

Do společnosti ISOVER (původně Orsil) jsem nastoupil 1.6.2006 na pozici produktového manažera. Postupně jsem kromě aktivit směrem k projektantům prohluboval i vazby na vysoké školy, především na stavební fakultu ČVUT v Praze, kde jsem také studoval. Kromě možností prezentovat v rámci přednášek naše řešení pro různé aplikace jsem se angažoval i v propagaci mezinárodní studentské soutěže v návrhu Multi-Komfortního domu.

Jelikož v oblasti šikmých střech a větraných fasád nebyly dostatečné informace ani z literatury, ani z odborných publikací či norem (např. jak optimálně řešit velikost větraných mezer, což bylo časté téma dotazů jak ze strany projektantů, tak architektů), rozhodl jsem se toto téma podrobněji prozkoumat a v roce 2009 jsem na toto téma obhájil na ČVUT svou disertační práci. V témže roce jsem byl také jmenován soudem jako znalec v oboru zateplování. Jelikož technické rady projektantům a realizačním firmám byly výrazně častější náplní mé práce než obchodní aktivity, byl jsem jmenován v roce 2011 vedoucím oddělení technické podpory a v roce 2012 jsem absolvoval i autorizaci v oboru pozemního stavitelství v rámci komory ČKAIT. 

 

Na pozici vedoucího oddělení technické podpory společnosti ISOVER působím dodnes.

Mezinárodní studentská soutěž v návrhu Multi-Komfortního domu

Hned na začátku svého působení v ISOVERu jsem se zajímal, zda společnost zaměřuje své aktivity také k budoucím generacím projektantů či architektů, tj. ke studentům vysokých škol. Byl jsem mile překvapen, když jsem zjistil, že existuje mezinárodní studentská soutěž, kterou ISOVER vytvořil a v roce 2006 probíhal již 3. ročník této soutěže.

Tuto soutěž jsem proto okamžitě nabídl také učitelům, které jsem znal ze studií a o kterých jsem věděl, že by ji mohli jako jedno z možných zadání nabídnout studentům. Postupně se zapojovalo i více fakult a učitelů a aktuálně se pravidelně soutěže účastní 4 fakulty v oblasti architektury a stavebnictví v České republice. I když se nám v prvních kolech na mezinárodní scéně nedařilo, tak v posledních letech se tento trend obrací a v roce 2010, kdy se mezinárodní kolo této soutěže konalo v Praze, jsme obdrželi speciální cenu poroty. V roce 2014, kdy se konal jubilejní 10. ročník této soutěže, pak krásné 2. místo a finálně v roce 2015 jsme opět obdrželi ocenění v rámci speciální ceny poroty.

 

Od roku 2022 jsem se přesunul na centrálu do Paříže. Jsem na pozici Building Science Marketing Manager v týmu Central Marketing & Development. Je to výzva!