Saint-Gobain dlouhodobě svými ucelenými řešeními prosazuje výstavbu udržitelných budov, ty jsou projektovány s ideou přinášet pohodlné bydlení lidem na celém světě. Při projektování a výstavbě udržitelných budov musíme myslet na budoucnost naší civilizace, protože spotřebovávají méně energie, zdrojů, produkují méně odpadu a emisí.

Budovy při svém provozu spotřebovávají 40 % primárních energetických zdrojů, proto se v posledních desetiletích zaměřovalo velké úsilí na úspory energie a hledání nových obnovitelných zdrojů. Relativně nedávno se ale pozornost obrátila i k ekologickým dopadům výstavby budov. Tento trend souvisí s limitovanou dostupností materiálových zdrojů a s energií spotřebovanou na těžbu, výrobu, dopravu a zabudování stavebních materiálů a hmot.

Skupina Saint-Gobain jako lídr v oblasti stavebních produktů citlivě vnímá otázky šetrnějšího přístupu k životnímu cyklu budov. Hrdě se k současnému trendu hlásí a jako jeden z prvních průkopníků optimalizuje veškeré procesy spojené s dodávkami environmentálně šetrných produktů.

Saint-Gobain používá lokální nebo recyklované suroviny, pracuje s vodou ředitelnými hmotami a usiluje o absolutní zdravotní nezávadnost všech svých produktů. Má zaveden systém environmentálního managementu a vybírá si dodavatelské firmy, které jej užívají také. Výrobky Saint-Gobain jsou vybaveny bezpečnostními informacemi, dokumentací EPD a dalšími doklady osvědčujícími jejich kvality z pohledu šetrného stavebnictví.

Skupina Saint-Gobain je jedním ze zakládajících členů České rady pro šetrné budovy a od jejího vzniku ji podporovala jako exklusivní člen a výrazně se podílela na práci většiny pracovních skupin. Dávno před tím, než vznikla samotná Rada pro šetrné budovy, však definovala skupina Saint-Gobain své jasné cíle a strategii pro udržitelnou výstavbu, vyrábět a distribuovat materiály a řešení, která poskytují komfort, výkon a bezpečnost při řešení problémů udržitelné výstavby, efektivního využívání zdrojů a změny klimatu. 

Jakub Benda
Jakub Benda
Marketing Director

Odrazem současného vývoje jsou nové verze globálně rozšířených environmentálních systémů hodnocení budov LEED a BREEAM, které kladou velký důraz na hodnocení vlivů budovy na životní prostředí a zdraví a spokojenost jejích uživatelů, a to nově v celém životním cyklu budovy, od původu materiálů přes proces výstavby, její užívání až po dopady její budoucí přestavby nebo likvidace.