Saint-Gobain ČR je TOP zaměstnavatel 2021

Již po šesté v řadě byla Skupina oceněna certifikací TOP Employer GLOBAL. Patří tak mezi 16 společností po celém světě, které toto ocenění obdržely.   

Výzkum realizovaný mezinárodně respektovaným institutem Top Employers Institute identifikuje nejlepší zaměstnavatele po celém světě. Zejména hodnotí výjimečné zaměstnanecké podmínky, rozvoj lidských zdrojů, hledání nových talentů na všech úrovních a ve všech zemích organizace. Ocenění je uděleno na úrovni zemí, regionů a finálně v součtu za celý svět.

TOP Employer GLOBAL získávají společnosti, které jsou  certifikovány minimálně ve 20 zemích a na více kontinentech.

Global Top Employer 2021 získala společnost Saint-Gobain díky certifikaci v 36 zemích, kde působí. Je to o jednu více než v loňském roceČeská republika je do certifikace zapojena od začátku, tedy již šestým rokem. V každé zemi je provedena studie, která vychází z analýzy vice něž 400 parametrů  pracovních podmínek, které jsou auditovány a následně hodnoceny.  Společnost Saint-Gobain vyniká zejména dobrým výkonem, pokud jde o etiku a integritu, vedení, politiku CSR a zapojení zaměstnanců.

 

Robert Kudrna
Robert Kudrna
personální ředitel Skupiny Saint-Gobain pro Východní Evropu

Skupina Saint-Gobain, která v ČR zaměstnává více než 4 300 zaměstnanců, získala ocenění TOP EMLOYER Czech Republic již po šesté v řadě. Jedná se o prestižní a náročnou certifikaci, což nás právem řadí k nejlepším a nejdůvěryhodnějším zaměstnavatelům v České republice. Letos bylo u nás takto certifikováno pouze deset společností. Jsem skutečně hrdý na všechny zaměstnance, kteří takovou skvělou  firemní kulturu vytváří. Toto ocenění je výsledkem dlouholeté práce managementu a personálního týmu. Ti všichni  nám pomohli tohoto výsledku dosáhnout

Certifikace TOP EMPLOYER

Klíčové pro celou certifikaci Top Employer je absolvování přísného posuzování a zkoumaní, jehož cílem je zjistit, zda společnost splňuje stanovené mezinárodní standardy potřebné k získání této certifikace. Jedná se o nezávislou certifikaci, kdy jsou všechny požadované parametry nezávisle auditovány. Top Employers Institute hodnotil Saint-Gobain v České republice na úrovni všech personálních procesů a standardů, které zahrnují tato kritéria:

• strategie pro rozvoj a hledání talentů,

• plánování pracovní síly,

• přijímání nových zaměstnanců a proces jejich zapracování,

• vzdělávání a rozvoj,

• řízení výkonnosti,

• rozvoj managementu,

• možnosti kariérního růstu a rozvoje,

• zaměstnanecké benefity,

• firemní kultura.