ENVEO

Enveo
Enveo Front

 

Proč zvolit panely Enveo?

Zvětšený užitný prostor

UŽITNÝ PROSTOR

 • užší stěny vedou k vyšší užitné ploše místností  
 • stěna obvodového panelu 3x užší než z cihelných bloků  
Snížení hmotnosti

SNÍŽENÍ HMOTNOSTI

 • nízká hmotnost panelů
  (95-115 kg/m2)
 • minimalizace odpadů
  – při stavbě vzniká max 1 % odpadu díky jednoduchosti systému
Světová technologie

SVĚTOVÁ TECHNOLOGIE

 • technologie vkládaného nebo předvěsného lehkého panelu
  je známá a ověřená letitou praxí
 • používaná je již mnoho let
  ve Velké Británii, Holandsku, Jižní Africe apod.
Šetření životního prostředí

ŠETŘENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 • modularita vede k maximálnímu využití stavebních materiálů  
 • EPD k použitým materiálům
 • méně přepravy = méně emisí CO2
Rychlost výstavby

RYCHLOST VÝSTAVBY

 • panely jsou vyráběny
  mimo staveniště  
 • předvýroba zkracuje dobu výstavby o 75 % ve srovnání
  s mokrým procesem zdění
 • obvodový plášť je nainstalován
  v krátkém čase
 • čas na staveništi je značně zkrácen
Flexibilita

FLEXIBILITA

 • variabilita povrchové úpravy fasády
 • technologie vhodná jak pro nové stavby, tak pro rekonstrukce budov rezidenčního
  i nerezidenčního charakteru
Úspora času a emisí

ÚSPORA PRACOVNÍCH SIL

 • montáž na staveništi pomocí
  4 školených osob  
 • celoroční montáž díky absenci mokrých procesů
 • zkrácení času pro zábor lešení
Spolehlivost

SPOLEHLIVOST

 • technické zkoušky předepsané normami
 • podrobný návrhový proces identifikuje a řeší problémy
  před zahájením prací na stavbě
 • kontrolovaný proces výroby
 • certifikace

Inovativní a prověřené řešení!  

Panely ENVEO jsou vyráběny mimo staveniště. Vytvářejí následně sekundární konstrukci, která je upevněna u podlahy a podhledu v primární stavební konstrukci - skeletovém rámu. Slouží jako lehká výplň obvodové konstrukce. Instalace se provádí zevnitř budovy. 

Panel je umístěn na okraji desky nebo předvěsen na fasádu, což umožňuje průběžnou instalaci izolace a vnějších povrchových úprav mimo hlavní konstrukční skelet. Tato možnost je obvykle nejekonomičtějším řešením zvláště u rekonstrukcí fasád. 

V systému jsou použity produkty Saint-Gobain

isover-podpora
rigips-podpora
 • RigiStabil – deska s vysokou pevností v ohybu
  a tvrdostí povrchu
 • Glasroc X – deska se zvýšenou vodoodpudivostí a odolností proti plísním díky skutečnosti, že v ní nejsou použity žádné organické součásti
weber-podpora

Detaily konstrukčního řešení ENVEO

 Konstrukční detaily jsou navrženy v souladu se statickými, mechanickými , akustickými a tepelnými požadavky ČSN(EN).


 ● Tepelně technické posouzení detailů: Ověření kritických míst z pohledu kondenzace (10 detailů).
 ● Statické posouzení: Ověření návrhu kotvení a propojení panelů.
 ● Akustické posouzení: Ověření skladeb materiálů akustickou zkouškou.
 ● Požární posouzení: Ověření skladeb materiálů požární zkouškou podle ČSN(EN).

Ověřené parametry z hlediska tepelné techniky, slouží jako návrh k obecnému technickému řešení. Pro konkrétní projekt je třeba zohlednit místní klimatické podmínky, rozměry stavby, statické posouzení, požární bezpečnost a specifika vyplývající z umístění konkrétní stavby.

Enveo se přizpůsobí každému projektu

Objekt je navržen jako vzduchotěsný a izolovaný. Detaily jsou navrženy tak, aby se předešlo vzniku tepelných mostů a zároveň bylo dosaženo co nejlepších akustických hodnot vzduchové neprůzvučnosti celé stavby.

Celkovou tloušťkou souvrství a skladbou vhodných materiálů se dosahuje:
 ● pasívního standardu - ten je ukazatelem významně nízké celkové potřeby energie na vytápění a větrání. Prokazuje ho hodnota součinitele tepelné vodivosti obvodových konstrukcí U [W/m2K]
 ● komfortní akustiky – díky vysoké vzduchové neprůzvučnosti jednotlivých konstrukcí [dB]
 

Porovnejte si řešení bytu 3+1 s panely ENVEO oproti zdivu

Porovnejte si vybrané parametry systému ENVEO s obvykle užívanými zdícími materiály
z pohledu akustiky, hmotnosti, spotřeby vody, využití užitného prostoru či tepelné odolnosti.

ENVEO - tabulka + schéma

 

Reference

The Lighthouse - Isle of Dogs, Docklands, Londýn
Mast Quay, Woolwich - Londýn
Colehill Development - Leith, Edinburgh

Certifikace

 

 ● Stavební technické osvědčení (STO) je dokument, který slouží k potvrzení shody stavebního díla s požadavky stanovenými v platných právních předpisech a stavebním povolením
 ● EPD Environmentální prohlášení o produktu je soubor měřitelných informací o vlivu produktu na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu
 ● Technický list ENVEO front - údaje o produktu

 

Cerifikáty - ENVEO

 

Prefabrikace je cesta pro zjednodušení a urychlení výstavby.

Kontaktujte nás

Ušijeme panely na míru každému projektu.

Ing. Zdeněk Černošek

Ing. Petr Antl

Centrum technické a obchodní podpory