Naše závazky pro udržitelnost

 

1. Snižujeme ekologickou stopu budov

Naše společnost je opravdovým průkopníkem v oblasti udržitelné výstavby. Vyvíjíme a vyrábíme materiály a řešení pro snížení ekologické stopy budov, od zateplovacích systémů až po skla pro okna či fasády. Pomůžeme vám dosáhnout na certifikace LEED, BREEAM a Multi Comfort.

 

Snižování ekologické stopy budov

 

2. Redukujeme ekologický dopad výroby

Být lídrem znamená mimo jiné jít příkladem, a proto myslíme i na svou vlastní ekologickou stopou. Už teď používáme ve výrobě odřezky vlastních výrobků či odpad ze staveb a dekonstrukcí. Plánujeme toho ale mnohem víc – podívejte se na naše cíle.

 

Snižování ekologické stopy z výroby

Naše závazky pro rok 2030 a 2050* aneb Od slov k činům

I my jsme svým dílem přispěli ke klimatické změně a teď je čas to napravit. Do dalších let jsme si stanovili jasné cíle:

CO2-33%
Přímé emise CO2

Přímé emise CO2 ze spalování paliv (např. zemní plyn, koks) a nepřímé emise z nakoupené energie o snížíme o 33 %.

emise-co2-zasady
Nepřímé emise CO2

Nepřímé emise CO2 z našeho hodnotového řetězce (suroviny, doprava, cestování…) snížíme do roku 2030 o 16 %.

snížení emisí CO2
Uhlíková neutralita

Závazky pro snížení emisí CO₂ do roku 2030 jsou prvním krokem na naší cestě k uhlíkové neutralitě. A jedeme dál!

Snížení vody
Voda

Do roku 2030 snížíme její spotřebu o 50 % a v oblastech ohrožených suchem nebudeme vypouštět žádnou odpadní vodu.

Snížení odpadu
Cirkulární ekonomika

Už teď využíváme odpad ze staveb a odřezky vlastních výrobků. Do roku 2030 snížíme nerecyklované odpady o 80 %.

recyklace surovin
Recyklace surovin

Primárních surovin ubývá, proto jich nejméně 30 % chceme do roku 2030 nahradit recyklovatelnými materiály.

recyklace obalů
Recyklace obalů

Obaly pro naše produkty budou obsahovat aspoň 30% podíl recyklovaného materiálu a budou plně recyklovatelné.

transparentnost výrobků
Transparentnost výrobků

Pro všechny produktové řady zpracujeme analýzu životního cyklu (LCA), abychom znali jejich dopad na životní prostředí.

 

*Cíle jsou ověřeny podle iniciativy Science based targets. (Dosažení těchto nových cílů je uvažováno v absolutních hodnotách a bude porovnáváno v výchozím stavem v roce 2017).​Tyto cíle nás pomohou nasměrovat k našemu hlavnímu dlouhodobému závazku, kterým je dosažení UHLÍKOVÉ NEUTRALITY v roce 2050.