Naplňujeme naše závazky v oblasti udržitelnosti

CO2  - ikona

 

 

CO2

V roce 2022 se Skupině Saint-Gobain dařilo naplňovat své závazky a Česká republika dosáhla nejlepších výsledků v oblasti snižování emisí CO2 v rámci východní Evropy. Meziročně došlo v rámci SCOPE 1 (např. zemní plyn, koks…) a SCOPE 2 (nepřímé emise ze spotřebované elektrické energie) k celkovému snížení emisí CO2 o více než 19 % a to při navýšení objemu výroby o více než 10%.

Recyklace - ikona

 

 

Recyklace a suroviny

Aktuálně v ČR nahrazujeme již více než 20 % potřeby vstupních surovin recyklovanými materiály. Jedná se zejména o využití materiálů jako je energosádrovec, odběr použitého polystyrenu nebo skelného vlákna, ať už se jedná o zdroj z ořezu ve výrobě nebo odběru od zákazníků. V produkci odpadu došlo ke snížení o více než 10 %. Lídrem v této oblasti jsou divize Sekurit, Rigips a Isover, kde došlo ke snížení skládkování vláknitého odpadu o 57 %.

 

Recyklace a suroviny

 

Voda - ikona

 

Voda

Meziročně jsme snížili spotřebu vody o dalších 7 %, čímž došlo ke splnění závazku snížit spotřebu mezi lety 2017 a 2025 o 50 %. V případě odpadní vody se jedná o snížení objemu o 15 %.

Od roku 2017 patří projekty spojené s vodním hospodářstvím mezi ty s největší prioritou, do kterých investujeme nemalé prostředky. V Isoveru jsme začali využívat dešťovou vodu, v Sekuritu máme nové myčky na vyráběná autoskla, u kterých recyklujeme použitou vodu a platí zde pravidlo žádná voda do kanalizace. V Adforsu také recyklujeme, zde se ale jedná o vodu na chlazení našich výrobních zařízení, popisuje některá zavedená opatření Tomáš Rosák.

Voda

epd-ikona

 

Jdeme příkladem v deklaraci dopadu výrobků
na životní prostředí

Pro deklaraci dopadu výrobku na životní prostředí během jeho životního cyklu, od vzniku až po jeho likvidaci, slouží Environmentální prohlášení o produktu tzv. EPD (Environmental Product Declaration). Hraje tak velkou úlohu zejména ve stavební výrobě, která má celkový podíl na světových emisích CO2 až 40 %. V ČR máme aktuálně nezávislými subjekty certifikováno 317 výrobků v oblasti stavebních materiálů.

Jsem pyšný na to, jak jsme vůči svým zákazníkům transparentní a již dnes vím, že do roku 2030 snadno dosáhneme cíle mít EPD pro všechny naše výrobky. Například již dnes činí výrobky s tímto prohlášení více než 95 % obratu divize Weber, v Isoveru se jedná o 80 %. V divizi Rigips máme EPD pro všechny námi vyráběné desky a navíc 16 výrobků má deklarovaný podíl recyklátu a 9 z nich dokonce více než 4 %,“ shrnuje čísla za ČR Tomáš Rosák.

Žárovka - ikona

 

 

První nízkouhlíkové sklo na světě

V Saint-Gobain Glass jsme v květnu loňského roku vyrobili první sklo vytvořené zcela uhlíkově neutrální technologií. Sklo je kompletně vyrobeno z recyklátu. Přístup k recyklovanému sklu je ale v současné době velmi obtížný. V důsledku toho se nízkouhlíkové sklo určené pro běžný trh skládá zatím jen ze 70 % z recyklátu.

 

Nízkouhlíkové sklo

Plníme naše závazky v oblasti udržitelnosti