Přidáno 5. Listopad, 2019
Podzimní dobrovolnický víkend byl situován na Šumavu, konkrétně do malebné obce zvané Hamry. Jedná se o nádherný kus české přírody plný řek, lesů a luhů. A právě v bezprostřední blízkosti jednoho takového šumavského luhu vede čtyřkilometrová naučná stezka procházející říční nivou řeky Úhlavy tzv. Úhlavský luh.

Naším hlavním úkolem bylo zprůchodnit dva metry širokou cestičku podél této stezky. Znamenalo to stříhání a řezání větví zasahujících do cesty, úklid ztrouchnivělých laviček či vytrhání všudypřítomného ostružiní. V sobotu 5. října tedy dohromady 16 kolegů z divize ISOVER, WEBER, PAM a ADFORS věnovalo své síly a čas pro zvelebení Šumavy. Nikoho neodradilo ani horší počasí, všichni byli na déšť a promáčenou půdu skvěle připraveni.

Neděle 6. října byla zakončena tradičním výletem. Tentokrát jsme si vyšlápli na 10km vzdálenou horu Ostrý čnící do výšky 1293 m n. m.

Protože nejvyšší bod hory již neleží v Čechách, ale v Bavorsku, zasloužený vrcholový oběd byl již za cizí měnu. Počasí nám ale oproti předchozímu dni přálo, takže jsme si užili krásné výhledy do české i německé krajiny.

Myslím, že setkat se s kolegy z ostatních divizí alespoň při této příležitosti je moc příjemným zpestřením „pracovního procesu“. Věřím, že příští rok pojedeme pomáhat v ještě větším počtu, než letos. Jarní dobrovolnický víkend už se v hlavách kolegů pomalu rodí.

Kamila Pecharová