Digitální nástroje - BIM

BIM
Building Information Modeling

neboli Informační model budovy je proces vytváření a správy dat
o budově během jejího životního cyklu.

BIM - vizualizace

 

 

Metodiku práce s příslušným softwarem lze uplatnit pro jakýkoliv druh stavby. Kromě samotného 3D modelu navrhované stavby, dokáže metodika poskytnout základ pro další relevantní informace.

Projektování metodikou BIM s sebou přináší nezměrné výhody v minimalizaci rizik „kolizí“ konstrukcí a TZB ve výškových úrovních. Znamená také snazší projektové řízení a logistiku na stavbě, a tím snižuje náklady na výstavbu.

Ke geometrickým datům lze v modelu přiřazovat nejrůznější údaje o výkonnosti jednotlivých prvků či celých systémů. Dále lze využít informace o energetických, akustických a cenových řešení nebo také o emisích CO2.

 

BIM je možné využít:

  • pro modelaci návrhu stavby, projekční práce, simulaci různorodých situací či ověření realizovatelnosti návrhu,
  • ve fázi výstavby pro aktualizaci dle skutečného stavu stavby a použitých výrobcích,
  • ve fázi správy a následné údržby objektu, jelikož data o projektování a výstavbě budovy jsou pro budoucího uživatele či správce stavby velice cenná.

 

 

BIM

 

 

 

Na webových stránkách vybraných společností Saint-Gobain jsou uloženy knihovny konstrukcí a systémů, které je možné stáhnout. Knihovny kompatibilní s nejvíce užívanými programy pracujícími
ve standardech BIM. 

 

 

Prostřednictvím Selektoru je možné najít nejvhodnější a zároveň ověřenou skladbu. Tyto knihovny zvané také jako Plug-in umožňují práci s modelem standardním způsobem, tedy od nejnižší úrovně detailu až po tu nejvyšší.

Uživatel, popř. projektant si tak může vybrat materiály a skladby dle požadavků. Zároveň si může ověřit, zda jím zvolená skladba existuje a pokud ano, zda je certifikovaná. Tímto postupem se lze vyhnout situaci, kdy se až při samotné realizaci zjistí, že konstrukci není možné uskutečnit.

 

Přehled knihoven ("plug-inů")
společností Saint-Gobain

Informační model může být užíván po celou životnost stavby pro správu budovy. Aby byl model využitelný ke všem výše zmíněným účelům, je nutné, aby byl naplněn informacemi o konstrukcích a dalších použitých prvcích. Společnosti Saint-Gobain nabízejí snadný a rychlý přístup ke svým datům o konstrukcích.