Skupina Saint-Gobain zveřejnila Universal registration document

Skupina Saint-Gobain zveřejnila Universal registration document

 

Skupina zveřejnila všechny své finanční a nefinanční výsledky za rok 2023.

Universal registration document obsahuje následující dokumenty:

  ● Výroční finanční zpráva za rok 2023;
  ● Zpráva představenstva o správě a řízení společnosti;
  ● Sociální a environmentální informace obsažené v Prohlášení o nefinanční výkonnosti;
  ● Informace o odměnách vyplacených statutárním auditorům.