Přidáno 5. Říjen, 2018
Ohlédněte se spolu s námi za dalším ročníkem programu Young Talents, který vyvrcholil 5. října závěrečnými prezentacemi.

Program začal v lednu a na startovní čáře stálo patnáct našich kolegů a kolegyň z různých společností Saint-Gobain v České a Slovenské republice. Ze zdravotních a pracovních důvodů bohužel program dokončilo deset z nich. Během devíti měsíců se setkali v rámci školení Projektového řízení a Prezentačních dovedností, nejvíce času však věnovali samotné práci na projektech – ta čítala nejen návštěvy závodů, ale také nespočet telefonátů a e-mailů s garanty projektů i kolegy v týmu.

Také v letošním roce týmy pracovaly na třech projektech.  Dva z nich se týkaly oblasti vztahu k zákazníkovi – „Voice of customer“ a „ Customer self service“. Třetí projekt byl z oblasti hospodaření s vodou –„Analýza vodního hospodářství“.

Projekt „Voice of customer“ řešil získávání zpětné vazby od zákazníků Adfors. Tým předal symbolicky štafetu nejen přítomným zástupcům marketingu Adfors, ale také personálním manažerům všech firem. Stejné principy totiž platí i pro naslouchání vlastním zaměstnancům při průzkumech spokojenosti.

Projekt „Customer self service“ se zaměřil na zefektivnění práce týmu Customer Servise v SGCP SK, divizi Isover. Přestože v tuto chvíli není možné zajistit 100% automatizaci procesů, i tak tým přinesl doporučení, která by mohla kolegům ze zákaznické péče uvolnit ruce od monotónní práce a získaný čas věnovat ještě lepší péči o zákazníky.

Projekt „Analýza vodního hospodářství“ poukázal na to, že úspora vody v závodu Glassolutions není jen aspekt finanční úspory, ale i nepřehlédnutelný aspekt pro životní prostředí. Můžeme prozradit, že vedení závodu pozvalo řešitelský tým na schůzku, na které budou prezentovat detaily svého projektu.

„Program Young Talents má přínosy pro všechny zúčastněné – účastníci dostanou příležitost ke svému profesnímu rozvoji a firmy získají svěží pohled na témata, která je pálí. Všechny tři týmy zpracovaly zadané projekty nejlépe, jak mohly a to i přesto, že pracovaly v oslabení. Publikum ocenilo nejen správný obsah, ale také formu prezentace, kterou týmy pojaly s lehkým odlehčujícím humorem,“ zhodnotil letošní ročník Robert Kudrna, personální ředitel Saint-Gobain.