SAINT-GOBAIN ZAVÁDÍ NOVÝ PLÁN TRANSFORMACE S NÁZVEM “TRANSFORM & GROW PROGRAM”.

ZRYCHLENÍ ROTACE PORTFOLIA. NOVÁ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA. NAVÝŠENÍ PROVOZNÍ MARŽE.

Saint-Gobain má mnoho silných stránek, mezi které se řadí rozsáhlé trhy, silné průmyslové schopnosti a inovační kapacity, portfolio řešení přízpůsobených aktuálním trendům a vysoká odbornost a závazek zaměstnanců po celém světě. 

Jak můžeme tyto výhody plně využít, abychom zvýšili naši konkurenceschopnost a nastartovali tak růst? Tato otázka se stala základní výzvou nového plánu transformace. 

Plán je založen na 2 základních pilířích:

  • Činorodé řízení našeho portfolia produktů a řešení, která nabízíme, pro vytvoření ještě větší hodnoty.  
  • Nová tržně orientovaná organizace, která je jednodušší, zahrnuje digitální řešení na všech úrovních a přibližuje nás k našim zákazníkům.

Tato organizace je založena na 2 principech: 

  • Pro lokální jednotky, které se zabývají stavebními materiály (sádrokarton, izolace, omítky, sklo pro architekturu apod.), usilujeme o přístup orientovaný na jednotlivé země koordinované 4 operačními regiony. 
  • Pro globální jednotky (automobilové sklo a vysoce výkonné materiály) přijímáme organizaci pod názvem High Performance Solutions (HPS).

Získáme okamžité výhody pro naše zákazníky, a to díky širší a integrovanější nabídce. Pro zaměstnance to znamená kratší a efektivnější rozhodovací kanály, které jsou jednodušší a podporují větší odpovědnost. 

Tento plán transformace by měl také zvýšit provozní marži o 1 % do roku 2021, včetně dodatečných úspor 250 milionů EUR ročně.

Provedením tohoto plánu byl pověřen Benoit Bazin, Chief Operating Officer, kterého na pozici jmenoval Board of Directors na návrh Pierre-André de Chalendar.

TZ organizace Skupiny

TZ“TRANSFORM & GROW PROGRAM”

Prezentace